Okategoriserade

Vad som menas med universella naturlagarna

Det som menas med universella naturlagar är att de gäller oss alla. Allt som finns, lever och existerar på jorden. Oavsett vad vi har för ursprung, vad vi tror på eller hur vi lever så gäller dessa naturlagar oss alla. Vi kan inte välja bort dem. Vilket du kommer förstå.

Den första naturlagen jag tänker beskriva är att allt består av energi. Jag har nyligen varit på en meditationsretreat där jag har suttit och mediterat enligt en tradition som återupptäcktes av Siddhartha Gautama (mest känd som Buddha). Med denna meditationsteknik lär man sig att känna den energi som flödar i kroppen. Kännedomen om att allt består av energi har alltså funnits hos människan sedan urminnes tider men nu har även vetenskapen konstaterat detta.

Vad innebär det då egentligen att vi består av energi?

Energi är rörelse. Rörelse innebär förändring. Allt som finns försvinner för att komma tillbaka igen, i någon form. Energi kan nämligen inte försvinna för gott bara omvandlas. Ta vatten t.ex. Vatten kan omvandlas från flytande till ånga och till is. I grund och botten är det samma men förändras och vi upplever det annorlunda. Om du sätter dig vid en å så det vatten som flyter förbi dig i detta nu kommer inte tillbaka igen men samtidigt försvinner det inte. Det vatten som vi dricker idag är samma vatten som fanns på jorden då dinosaurierna levde. Samma vatten som fanns från första början. Det har bara omvandlats gång på gång. Från ån, ner i havet upp i skyn som faller ner som regn och ut i ån igen. Vattnet vi dricker går tillbaka ut i marken som tas upp av växter som vi eller något djur äter. Det går runt och runt. Allt kommer och går … kommer och går … Dagen blir till natt som blir till dag. Årstiderna skiftar för varje år som går. Allt kommer och går … kommer och går … Så gör även dina känslor.

Om vi lär oss att se på våra känslor som något som kommer och går, att det inte är vårt jag så blir livet mycket lättare att leva. Uppstår ett problem som gör dig orolig. Vet då att det kommer passera. När någon i din närhet går bort och du sörjer, vet då att även det kommer passera. För döden som många av oss räds är bara en omvandling från en form till en annan. För allt kommer och går. Även glädjen kommer och går.

Om vi lär oss att våra tankar kommer och går och inte är vårt jag, kan vi lättare hantera dem. Om vi låter bli att identifiera oss med tankar och känslor och inte agerar utifrån dessa så kan vi ta makten över oss själva. När vi tar makten över oss själva då äger vi vårt liv. De flesta av oss lever dock som slavar under sina egna känslor och tankar. Vi har alla möjlighet att välja en annan väg. En väg som leder dig till större frihet och lycka. Ta den!

Förstå principen att allt kommer och går.