Okategoriserade

De universella naturlagarna

Nästa naturlag är att allt strävar efter balans. För att det över huvud taget ska vara möjligt att uppleva något med våra sinnen måste allt som existerar finnas i varandras motsatser med en gråskala däremellan. Några exempel på detta är dag och natt, där gryning och skymning leder från det ena till det andra. Höga toner och låga toner med flera toner däremellan. Svart och vitt med flera färgskalor däremellan. Sött och surt och allt däremellan. Mjukt och hårt. Även våra känslor fungerar på samma vis. Sorg och glädje är varandras motsatser men det är sällan man befinner sig i fullständig sorg eller fullständig glädje utan det brukar vandra däremellan. Har du stor obalans åker du berg- och dalbana mellan de olika känslorna. Naturlagen strävar hela tiden att uppnå balans mellan dessa ytterligheter.

Om vi tittar på naturen och hur den strävar efter balansen så kan man se om det finns mycket av något villebråd eller specifik växt som några rovdjur eller växtätande djur livnär sig på så kommer den arten att få mer ungar det året eftersom det finns gott om föda. När denna föda sedan minskar i mängd kommer även de djur som livnär sig på denna föda att minska. Det här systemet är genomgående för allt som existerar. När det blir för mycket av något blir det obalans. Obalansen kan även skapa sjukdomar i sin sträva att återupprätta balansen igen.

I och med människans urbanisering och samhällen som strävar efter ekonomisk vinning har vi förorsakat stora obalanser i naturen men också för oss själva. Denna naturlag fungerar även i det lilla som i våra egna kroppar både fysiskt och mentalt. Vad gäller kosten, vila, aktivitet, ja i allt vi tar oss för.

Det finns kodat i oss och i allt i naturen en strävan efter balans. Först när vi har lärt oss att ta hänsyn till denna naturlag så kan vi finna harmoni och lycka i våra liv.

Vill du lära dig mer om de universella naturlagarna och hur de påverkar våra liv kan du läsa min bok “Hon kallar mig dotter”. Du kan också anmäla dig till den digitala workshopen jag satt samman där vi under tio olika delkurser går igenom de mest grundläggande delarna för att du ska få större förståelse för hur naturlagarna påverkar ditt liv. Jag åker även ut och föreläser på olika event, arbetsplatser, etc.

Vid nästa tillfälle går jag in på det unika i livet så håll ögonen öppna om du vill veta mer.