Okategoriserade

Analysera nästa naturlag

Idag fortsätter vi med att analysera nästa naturlag att allt som existerar är unikt, det vill säga det som inte är skapat av människan.

Jag minns när jag var barn och det snöade ute så berättade mamma att det finns inte två snöflingor som är exakt likadana. – Hur kan hon veta det, tänkte jag. Nu har jag lärt mig att allt som existerar från minsta lilla atom till allt som finns i naturen, inklusive oss själva, är unikt. Om allt består av atomer som är är unika måste allting vara unikt.

Hur påverkar det oss i vår vardag?

Människan vill gärna tänka linjärt, det vill säga att vi vill gärna likställa allting för att lättare kunna hantera och jämföra olika saker. Osäkerhetsfaktorn blir på så vis mindre och allting som gör oss osäkra försöker vi undvika. Ta tiden till exempel, som vi ser på ett linjärt sätt. Vi har en dåtid för allt som varit, en nutid för det som är och en framtid för det som ska komma. Om ni påminner er naturlagen att allt som existerar består av energi vilket innebär att allting kommer och går … kommer och går … Allting kommer tillbaka men i en annan form. Allting rör sig i cirklar. Så gör även tiden men vi har svårare att förstå saker och ting på det viset. Det är lättare att tänka linjärt.

Hur hänger det ihop med att allting är unikt?

Alla naturlagar hänger ihop på olika vis. När vi tänker i linjära termer blir det att vi hanterar oss själva, djur och växter som om vi alla är mer eller mindre lika, inte unika. Ta sjukvården till exempel, där vi klassificerar sjukdomar som en något som kan drabba alla på ungefär samma vis (lite förenklat uttryckt) och behandlas på samma vis. Naturmedicinen utgår från den enskilda individen. Arbetar du med växter är det samma sak där. Köper du två plantor av samma sort som du planterar jämte varandra och behandlar på samma vis så kan du ändå få helt olika resultat. De är inte exakt likadana. Samma med djuren.

Livsmedelsindustrin hanterar våra livsmedel på ett linjärt sätt där man ser på alla livsmedel utifrån att de SKA vara lika. Vi har en lag som säger att det ska finnas en innehållsdeklaration och närings- och energideklaration på förpackningen. Det innebär att de måste vara lika. Det naturliga livsmedlet spjälkas sönder för att sedan sättas samman i kontrollerad form så att man vet att innehållet stämmer med märkningen. Märkningen har blivit viktigare än det naturliga livsmedlet.

För att kunna leva på ett mer naturligt sätt behöver vi tänka om och tänka rätt. Utgå från att allt är unikt och därför får vi olika resultat för olika individer oberoende av art eller ras. Förstå principen att allt inte är linjärt.

Vill du veta mer kontakta mig på [email protected]