Okategoriserade

Symbios

Den femte naturlagen är att allt strävar efter att leva i symbios. När man lever i symbios tar man vara på varandras fördelar. Där man själv är svag finns det någon annan som är stark och vice versa.

Det finns många olika alternativ i naturen som visar på olika sätt att ta till vara varandras styrkor där man själv är svag. Något som forskare nyligen har upptäckt är att träd och buskar kommunicerar med varandra med hjälp av mycel (en typ av svampar) som växer under marken. Svamparna binder samman träden med varandra så att de på så vis kan kommunicera. Jag har tidigare nämnt vikten av alla små kryp, mikroorganismer och bakterier som bryter ner allt organiskt material som trillar ner på marken och omvandlar det till näringsrik jord så växterna kan ta upp näringen. En klätterväxt tar till vara trädens styrka och höjd för att nå upp till ljuset.

I djurens värld hittar vi också många exempel på olika arter som lever i symbios med varandra. Fåglar som sitter och pickar i sig löss och andra småkryp på de större djuren. Något de själva har svårt att göra. Fåglarna får föda samtidigt som de större djuren blir av med ett kliande problem. Liknande situationer finner man även i haven bland fiskarna. Små putsarfiskar som simmar tillsammans med de stora fiskarna och valarna och håller dem rena. Alla vinner på det.

   

Även bland insekter ser vi prov på denna briljans. Myror som mjölkar bladlössen på den söta honungsdaggen, en biprodukt från lössen som suger i sig växternas sav. Våra pollinatörer som ingen av oss hade kunnat leva förutan eftersom deras pollinering står indirekt eller direkt för ca 75% av all vår mat.

Människan kan dock bli mycket bättre på att leva i symbios med sin omgivning. Vi behöver bli bättre på att se och bli lyhörda för de behov som finns i vår omgivning. Människan har en unik förmåga att hjälpa sin omgivning på sätt som andra arter inte kan. Vi kan hjälpa träd, buskar och andra växter att ansa, ta bort och hålla rent på sätt de själva inte kan. Vi kan bistå djuren under perioder av långvarig kyla, torka eller översvämningar. För att göra det behöver vi vakna upp och inse hur mycket bättre vår omgivning kommer må om vi bistår.

Om man odlar sin egen mat bryr man sig mer om hur det sker. Genom att ta hand om växterna på ett bra sätt ger de rikliga och större skördar. Om vi ger djur och växter den respekt vi själva vill ha, visar vår tacksamhet genom att värna om vår omgivning så kommer vi få samma respekt och tacksamhet tillbaka. Vi behöver dock byta fokus. Istället för att se saker ur ett ekonomiskt perspektiv behöver vi se det ur ett relationsperspektiv. Vi lever alla på samma planet och är beroende av varandra direkt eller indirekt för att allt ska fungera. Ju bättre vi blir på att se det ur detta perspektiv desto mer kommer vi få tillbaka.

Vill du veta mer om hur man kan leva på ett mer naturligt sätt kontakta mig för att veta på vilket sätt jag kan hjälpa just dig.

asa.danielsongrimpe@gmail,com