Okategoriserade

Speglingar

Den sjätte naturlagen handlar om speglingar. Det gäller fysisk form, mentalitet och även eteriskt. Det inre speglar det yttre, vi speglar varandra, det som är ovan jord speglar det som är under jorden, och så vidare.

En spegling kan betyda väldigt många olika saker och med denna kunskap kan man få en annan förståelse. Ta ett träd till exempel. Trädets krona speglar storleken på rötterna. Man brukar säga för att gödsla de yttre rotdelarna ska man lägga gödsel i en cirkel motsvarande trädets krona. Ditt humör återspeglar sig ofta i människorna du möter. Är du tjurig och grinig får du griniga kommentarer tillbaka, likaså om du är glad och trevlig då är det oftast det vi möter hos andra. Speglingar är även en typ av mönster men det är inte bara mönster utan speglingar kan vara så mycket mer. Därför är det en egen naturlag.

I min bok “Hon kallar mig dotter” har jag skrivit att du ger det du får men du får också det du ger. I syfte om du vill ha kärlek från andra så börja med att ge kärlek själv. Allt börjar med dig själv. Det här är en väldigt viktig regel som man gör klokast i att komma ihåg. Det gäller i alla relationer vi har.

Vårt inre liv, det mentala livet, återspeglar sig i både den fysiska kroppen liksom i den eteriska. När jag gick i väggen första gången sa Moder Jord till mig att det beror på för mycket oro och denna oro gör att ljuskroppen säckar ihop. Hon jämförde det med ett spindelnät. När trådarna i nätet går av så säckar nätet ihop. När tillräckligt många trådar har gått av så säckar hela nätet ihop. När man går i väggen upplever många att energin försvinner. Det återspeglar sig i den fysiska kroppen som börjar visa tecken på många olika symtom av alla möjliga slag. Något som börjar i vårt sinne kan alltså leda till allvarliga problem på grund av speglingar.

Tittar man på ett större perspektiv så speglar samhället de människor som lever och verkar där och i ett ännu större perspektiv så speglar samhällena varandra. Om vi går på ett djupare plan så sättet vi lever på återspeglar sig i Moder Jord. När samhällena på jorden inte mår bra så mår heller inte vår jord bra, men det omvända gäller också. När Moder Jord inte mår bra så mår heller inte vi bra. Det är därför av yttersta vikt att vi tar hand om oss själva. När vi mår bra återspeglar det sig i människorna runt omkring oss som återspeglar sig i samhället som återspeglar sig i andra samhällen och så småningom till vår jord.

Vill du ta hand om vår jord, ta hand om dig själv. Allt börjar med dig.

Vill du ha hjälp med att förändra ditt liv, kontakta mig på [email protected]