Okategoriserade

Naturlagarna

Den sjunde och sista universella naturlagen handlar om karma. Något som vi alla känner av och ibland skojar om. Detta är dock fullt rimligt och förståeligt när man ser det ur ett längre perspektiv och med längre menar jag ur ett reinkarnationsperspektiv.

Karma är känslor som bränns in i vår eteriska kropp vilket gör att vi bär det med oss från liv till liv. Dels kan man se det ur ett kortsiktigt perspektiv, det vill säga att det du ger är det du får. Något jag nämnde när jag skrev om speglingar. Vi speglar varandras beteende men samtidigt blir det karma. Ditt beteende skapar en känsla som bränns in i din själ. Karma bör dock ses ur ett mer långsiktigt perspektiv. Om du är en person som ofta har ett grinigt humör, är arg på din omgivning och sprider det omkring dig, kanske under ett helt liv mer eller mindre. Då får du det med dig till nästkommande liv. Det samma gäller dock om du är till övervägande del positiv och glad.

Jag är ganska övertygad om att flertalet av er vet vad jag menar när jag säger att man kan märka det redan i barndomen. Vissa barn känns rädda, andra arga, en del gladlynta och så vidare. Om vi tänker tillbaka till vår egen barndom kanske vi kan påminna oss om hur vi själva var när vi var riktigt små. Vi bär alltså med oss saker från tidigare liv. Det spär vi sedan på i det här livet. Om du redan från början bär med dig en jobbig känsla och varken du själv eller din om givning förstår varför så är det lätt att hamna i samma hjul igen. Vilket inte blir bra om det är ett hjul med negativa känslor.

I Hinduismen talas det om karma. Även om jag inte är expert på Hinduism så har jag förstått att de menar att gör du gott i det här livet så får du ett bättre liv nästa gång. De skänker ofta mat till munkar som ber om mat till exempel. Den handlingen i sig ligger mer på ett kulturellt plan och har således ingen effekt ur ett karmaperspektiv. En människa som däremot lever för att hjälpa andra människor möter många tacksamma själar vilket återspeglar sig i den egna känslan. Det är den känslan som bränns in i din eteriska kropp och som du har med dig till nästa liv. Det är därför viktigt hur du upplever dig själv, hur du lever och verkar för om du är nöjd med dig själv sprider det en känsla av självkärlek. Den bästa medicinen för din själ och dig själv som människa, både i detta livet och i kommande liv.

Under flera tusentals år har människan levt med mycket våld omkring sig som skapat rädsla, ilska och hat vilket ligger som mörka skuggor i våra chakran. Något jag har upptäckt nu när jag har börjat med djupgående healing. Eftersom de allra flesta av oss har levt många liv som människa på jorden har vi genomlevt många olika känslor som satt sina spår i den eteriska kroppen. Ur ett själsligt perspektiv behöver vi ta hand om och bearbeta dessa känslor som påverkar oss negativt. En del har vi säkert redan tagit hand om och bearbetat annat inte. När vi har förstått hur denna naturlag fungerar kommer vi leva på ett annat sätt där vi tar hand om oss själva inifrån och ut. Allt du gör som reflekteras på andra kommer tillbaka till dig själv och skapar en känsla i dig, en känsla du får bära med dig länge.

Älska dig själv!

Vill du prova på en djupgående healing på själslig nivå kontakta mig.

[email protected]