Okategoriserade

Själen

Efter att jag har gått igenom de sju universella naturlagarna känner jag att det är läge att prata om själen. Varför? Jo, för det är för själens utveckling vi är här på jorden.

För att vi ska kunna utvecklas och leva här på jorden så som vi en gång gjorde behöver vi förstå. Dels behöver vi förstå och ändra vårt andliga liv och dels vårt fysiska och mentala liv. Vi är en treenighet med en fysisk kropp, en själ som bebor den fysiska kroppen och vi har ett sinne som är kopplat till både den fysiska kroppen och den eteriska ljuskroppen. Själen är den del av den eteriska ljuskroppen som lever vidare. Den har ett evigt liv och kan välja att gå från ett fysiskt liv till ett annat. Men den kan också välja att vara i eterisk form som själ ett tag om den vill. Kanske för att bistå och hjälpa människan från andra sidan.

Genom att förstå naturlagarna kan vi leva på ett sätt som underlättar för själen, det vill säga för oss själva. Eftersom de allra flesta tror att de inte kan kommunicera med den andliga världen är det den fysiska världen som är riktig. Det är den man kan se och ta på medan den andliga världen förblir i det fördolda, okänd. Kan vi lära oss att förstå och leva efter naturlagarna kommer vi efter hand att få tillbaka den andliga kontakten som vi alla en gång hade. Slöjan som ligger mellan oss och andevärlden kan lyftas en gång för alla.

Genom dagligt arbete att vara i nuet, finna din inre ro via mindfulness kommer vi närmare vårt inre jag. Vi bär alla på universum inom oss. Det är där vi finner oss själva, vår själ, och svaren på de gåtor vi söker. Ge dig själv chansen att finna det.