Okategoriserade

Att älska sig själv

Vi har nog alla vacklat i vår självtillit och tro på oss själva lite till mans och att älska sig själv kan ofta kännas ännu svårare. För att vi ska kunna finna lyckan i det här livet är det nödvändigt att kunna vara med sig själv och se det fina i den man är.

Om du ska söka ditt innersta väsen och känner misstro till dig själv är det svårt att kunna koppla av i sin ensamhet. Tankarna virrar lätt runt och stör. I sin irritation över sitt egna jag så har man dessutom svårare att acceptera andra i sin omgivning. Det vi känner inombords för oss själva återspeglas till vår omgivning. Det är inte bara svårt utan nästintill omöjligt att finna lyckan i livet under de premisserna. Även din hälsa hänger på om du kan koppla av tillsammans med dig själv. Men misströsta inte det går att ändra på.

I vårt moderna samhälle har vi troligtvis kommit så långt från vår andliga verklighet som man kan komma. Det gör att vi bara ser den fysiska verkligheten trots att livet är så mycket större än så. Vi har inte bara plockat bort russinen ur kakan utan vi har plockat bort hela kakans essens och då är det svårt att se det fina i den. Under uppväxten lär vi oss att jämföra oss med varandra både i utseende och i vår prestation. Vi pratar om norm och vi sätter upp mål som för en del individer är helt omöjliga att nå upp till. I själva verket är vi så mycket mer än det vi bara ser.

Under min healing har jag vid flera tillfällen sett individens ursprung, det vill säga det eteriska ursprunget den som du är som själ. Vi är så otroligt vackra! Dessutom om du lägger ihop allt du har presterat och gjort under alla dina liv, här på jorden men även kanske på andra planeter och mellan våra fysiska liv, så blir det ganska löjligt att bara titta på det vi gör här och nu. Därför är det väldigt viktigt för oss alla att finna vårt inre, vår själ, för att kunna älska oss själva och känna oss hela igen.

För att hitta sig själv, sitt inre jag, så behöver vi stilla oss från den fysiska världen. Vi måste blicka inåt genom meditation, vandra i naturen eller skapa något med våra händer. Tankar som irrar och drar i vår uppmärksamhet lär vi oss att släppa genom träning. Det jag själv gör som fungerar bra för mig är kundaliniyoga, promenerar ensam, håller på med trädgårdsarbete, mediterar och skapar med händerna. Även pussla hjälper mig att stilla tankarna, något jag har gjort mycket under båda perioder med utmattning.

När du väl börjar stilla dina tankar så kommer du att hitta ett lugn inom dig som är väldigt behagligt. Börja vara i detta lugn och blicka sedan inåt. Lyssna och var uppmärksam på det som händer. Ställ gärna frågor till dig själv. Så småningom kommer du höra svaren som finns där. Vi har tillgång till all kunskap. Inte bara från våra egna tidigare liv utan till allas liv. En gemensam kunskapsbank, kan man säga, eftersom vi alla är sammankopplade med varandra. Här är inte alls svårt att finna kärleken till sig själv, förståelsen för vem du är finns inte bara i det här livet.

Älska dig själv och finns lyckan i ditt liv!