Okategoriserade

Att äta på ett naturligt sätt

Att äta är lika viktigt för överlevnaden som att andas. Vi känner hunger när vi inte har ätit på ett tag vilket är en naturlig drift i oss. Det borde vara lika naturligt att veta vilken föda vi ska välja men tyvärr är det inte så. Den biologiska driften som styr oss är att stoppa i oss och äta det som finns tillgängligt för det kan bli brist. Våra naturliga drifter fungerar därför ganska dåligt i det samhälle vi lever i idag.

Mättnadskänslan kommer dels av att vi fyller magen med mat men även av att kroppen får näring. Maten vi stoppar i oss idag består till stora delar av näringsfattig bukfylla vilket gör att vi fortare blir hungriga igen. Näringen i vår mat kommer från jorden, luften och vattnet. Näringsfattig, mager jord, gifter i luften och i vattnet ger oss dåliga förutsättningar för bra mat. Det gör ingen skillnad om du äter animalier eller ej för djuren vi äter, äter i sin tur växter. Djuren kan till viss del producera egna näringsämnen, precis som vi gör i våra mänskliga kroppar, men det räcker inte till. Därför är det av stor vikt att ta hand om jorden, luften och vattnet. Det är inte konstigare än så.

Att välja att äta på ett naturligt sätt innebär att man utgår från naturen och det som är naturligt för oss och våra kroppar. Välj att äta mycket råvaror som inte innehåller någon innehållsförteckning, det kommer från vår natur. Välj ekologiskt när det finns för de använder sig av naturlig gödning och besprutar med naturliga, biologiska ämnen. Ekologiska mejerier och kött har samma krav som ekologiskt jordbruk och föder sina djur på ekologiska marker. Odla själv så mycket du orkar och har möjlighet till. Då har du större kontroll på hela processen och det du stoppar i dig.

I vårt moderna samhälle har vi kommit allt längre ifrån det som är naturligt för oss. Vi skapar nya råvaror genom hybridisering och genmanipulationer, vi tar isär de naturliga råvarorna för att komma åt vissa delar (t.ex. stärkelse), gör om för att det ska se trevligare ut (t.ex. bleker socker och salt på kemisk väg), använder kemiska tillsatsämnen för att förändra den naturliga processen i ett livsmedel (t.ex. tillsätter nitrit i julskinkan). Listan på onödiga åtgärder kan göras milslång. Allt som vi stoppar i oss som inte kroppen känner igen, och inte klarar av att föra bort, lagras precis som gifter och slaggprodukter i fettvävnaderna i kroppen. Där kan de skapa inflammationer och andra besvär som sedan kan sprida sig i kroppen och skapa sjukdomar av olika slag.

Allt som du stoppar i dig påverkar din hälsa både på kort och på lång sikt. Värna därför om jorden, luften och vattnet i vår omgivning. På så vis kan du kontrollera din egen hälsa och få ett både längre och friskare liv.

Vid nästa tillfälle går jag lite närmare in på vissa av våra vanligaste livsmedel.

Ta makten över dig själv och skapa din egen lycka!