Okategoriserade

Bedöma och Döma

Rent naturligt bedömer vi situationer, människor och djur i vår omgivning per automatik. Det går på ett ögonblick och utifrån den snabba bedömningen vet vi om vi behöver fly eller inte. Precis som vår rädsla kan det här ofta bli lite tokigt i vårt moderna sätt att leva.

Jag har tidigare varit med i ett kvinnligt nätverk där vi samtalade om sådant som är viktigt och berör. Jag minns vad bra jag tyckte det var för det var ingen som kommenterade det som sades, ingen som vare sig bedömde eller dömde den som talade. Oavsett hur tokigt eller konstigt något kunde tyckas vara så hade man full frihet att tala från hjärtat. Det var väldigt befriande (se på det här ordet befri ande) och ledde till att man vågade öppna sig ännu mer. Tänk om vi alla kunde agera så alltid. Vilken befrielse!

Det är så lätt att döma sina medmänniskor utifrån de uppgifter man har vilka kan vara både missvisande och felaktiga. En trasig människa har ofta svårt att uttrycka sig och blir lätt felbedömd och dömd utifrån det. Alla dina tidigare erfarenheter har lett till den person du är idag. Det gäller inte enbart erfarenheter från det här livet utan även från tidigare liv. Vi bär med oss väldigt mycket och detta syns inte utanpå, det vi ser med våra fysiska ögon. Är du duktig på att läsa av en person även energimässigt kan du kanske förstå lite bättre men du har aldrig hela bilden klar. Inte ens individen själv har det eftersom vi inte pratar om tidigare liv alls.

Vi är alla unika individer och ska vi ha möjlighet att följa vår hjärta, vår inre röst, som är den enda som verkligen kan leda oss rätt, måste vi ge varandra utrymme. Så snart vi bedömer en människa utifrån det lilla vi ser och hör där och då så dömer vi dem på felaktiga grunder.

Jag minns att min blivande man berättade om en kvinna som mördat sin man genom att ha stuckit ner honom med en kniv. I tidningen hade man tagit upp det just så. Det som inte framkom var det som hade ägt rum innan. Hur hon under flera år blivit både psykiskt och fysiskt misshandlad av samme man. I första skedet dömer man oftast kvinnan som skyldig utan tvekan. Får du veta bakgrunden är det lätt att svänga helt om och döma mannen. Vad jag vill säga är att några ord, ett ögonblicks händelse så gör vi en snabb bedömning av situationen och dömer direkt. Utifrån vilka premisser har vi rätt att döma?

För länge sedan, innan civilisationens början, då när vi levde ett med naturen kunde vi använda oss av dessa verktyg på ett annat sätt. Det börjar skaka i marken och vi ser oss omkring och upptäcker att alla djuren springer åt ett och samma håll. Då följde vi troligtvis efter. Kanske var det en jordbävning på gång. Det är ett helt annat scenario än det vi upplever idag i det moderna civiliserade samhället. Är vi verkligen civiliserade? Vad menar vi i så fall med det?

Om vi jobbar på att inte vara så snabba i vår bedömning, att alltid tänka att det kan finnas orsaker som ligger bakom som vi inte ser, och inte dömer människor utifrån vad vi ser och hör. Ger varandra frihet, frihet att följa sitt hjärta, att inte döma dem för att de är annorlunda, för att de går en annan väg utan låter dem vara de unika individer som vi alla är. Tänk vad skönt. Då behöver vi inte bry oss så mycket om vad andra tänker och tycker. Då är det lättare att bry sig om sig själv istället med fokus i sinnet att bli en hel människa i kropp, sinne och ande.

 

Jag kommer skriva lite mer sporadiskt denna och kommande två veckor. Det blir lite mer när andan faller på. Workshopen håller upp nu i tre veckor men ni kan fortfarande boka in er på healing, regressionsterapi eller personlig rådgivning.

Jag önskar er alla en fantastisk sommar. Vi ses och hörs snart igen.