Okategoriserade

Att jorda sig

För att hjälpa vår jord önskar hon att vi alla blir bättre på att jorda oss. I och med att vi har levt under lång, lång tid i det patriarkala samhället vill hon att vi kommer tillbaka till henne genom att vi jordar oss. Det behöver inte vara krångligt alls. Det kan räcka med att gå ut i skogen, hålla om ett träd, påta i jorden eller bada i havet eller en sjö.

Det patriarkala samhället har gjort att vi lever i obalans i våra energier. Vi behöver få in de feminina krafterna i våra liv och i vår eteriska kropp. Det feminina står för eftertanke, det inre livet, lugnet, kreativiteten och sexualiteten. Kom ihåg att de feminina respektive maskulina energierna inte är detsamma som manligt och kvinnligt. Det har inget med våra kön att göra. Däremot är det inte helt ovanligt att det sammanfaller.

De feminina energierna är de mörka tonerna och de mörka färgerna. Det behöver inte gå i moll och vara svart utan tänk murrigt, omhuldande, moderligt, innerligt, omhändertagande, tryggt och lugnt. Väldigt behagligt. Allt det erbjuder Moder Jord oss. Allt det upplevde jag när jag fick kontakt med henne. En enorm kärlek och varm innerlighet.

De flesta religioner gynnar det maskulina och kan till och med undanhålla oss de feminina krafterna genom att skuldbelägga och sätta mindre värde på de feminina krafterna till förmån för de maskulina. Det är detta som vår mor vill uppmärksamma oss på och ta oss tillbaka till. Obalanserna som rått under lång tid påverkar oss på ett negativt sätt liksom alla obalanser gör. Obalanserna visar sig som både fysiska och psykiska åkommor.

Återta din styrka och din kraft genom att jorda dig.