Okategoriserade

Att älska

Det är inte självklart att älska. Det är ett val vi gör i varje stund.

För många år sedan, när jag var på vipassana retreat, fick jag till mig i en dröm vad det verkligen innebär att älska. Drömmen kom efter att jag hade bett om hjälp med boken jag höll på att skriva i syfte att hjälpa Moder Jord. Drömmen var väldigt tydlig och jag kom ihåg vartenda ord och varenda handling i drömmen. (Vill du läsa drömmen så finns den i boken.) Den gav mig väldigt många insikter om hur vi lever idag som omedvetna individer styrda av känslor, invanda beteenden och lärda uppfattningar.

För att förstå kärlekens makt behöver vi inse att allt vi gör, säger och tänker påverkas av om vi väljer att göra det utifrån kärleken eller ej. Att välja att älska har ingenting med förälskelse att göra, ingenting med den känslan alls. Det är ett medvetet val vi behöver göra men de flesta av oss är inte medvetna tillräckligt för att göra det valet. Jag ska förklara vad jag menar.

De flesta av oss är skolade från barnsben att vara på ett visst sätt för att passa in i det rådande systemet. Vi lär oss hur vi ska agera och vara i olika situationer, på jobbet, i skolan eller i hemmet och tillsammans med kompisar och vänner. Vi får lära oss att passa in och inte vara själviska. Det blir därför ofta missförstånd när man pratar om att älska sig själv som något egoistiskt. När det i själva verket är precis tvärtom.

Om du väljer att älska dig själv kommer dina val för hur du ska äta, tänka och vara bli helt annorlunda än om du inte älskar dig själv. Om vi är fast i tanken att vi hela tiden ska jämföra oss med andra och lyssna till vad omgivningen talar om för oss får vi svårt att älska oss själva. Vi letar fel istället för att se det som är bra och positivt. Vi behöver ju ändra på oss för att passa in och bli som de andra. Det är svårt, nästan omöjligt, att älska sig själv då. Våra val blir då ofta felaktiga eftersom vi utgår från gruppen och vad andra väljer istället för att utgå från oss själva och vad som är bäst för oss. Dina val blir därför väldigt ofta felaktiga.

Om du inte har möjlighet att älska dig själv på grund av att du hela tiden hittar fel på dig själv då kommer du också se alla andras fel och brister. Vi är ofta snabba att påtala dessa fel och brister för varandra som en missriktad hjälp. Allt för att vi ska passa in. Om du istället väljer att se dig själv och andra som de unika individer som vi alla är möjliggör du att se det som är positivt, se det som är bra, både hos dig och andra. Då öppnar du upp för möjligheten att älska dig själv och andra för de fina individer vi faktiskt är. Dina val kommer då utgå från något du älskar och blir bättre för både dig och andra. Alltså inte alls egoistiska. Att älska har inget med egot att göra.

Om vi kan se på allt som finns i naturen, allt som är naturligt för oss, som något som kan underlätta för oss att leva här på jorden istället för att se möjliga hot då öppnar vi upp för kärleken till livet och allt som finns.

Även om vi utsätts för prövningar av olika slag i livet så kan vi välja att äska. När vi väl har kommit på att det valet inte är så svårt att ta och vilka positiva följder det får kommer det att förändra våra liv på ett markant sätt.

Om vi utgår ifrån att vi alla är andliga individer som tillfälligt är på jorden så kanske det blir lättare att förstå. Du, eller din själ, bor i en fysisk kropp under en kort tid. Om du väljer att älska den kroppen som du faktiskt har valt själv och tar hand om den på ett sådant sätt så kommer du få helt andra resultat. Precis som när du älskar dina barn eller älskar ditt hem så kommer du vilja göra det bästa du kan för dig själv. Ju bättre val du gör för dig själv desto starkare blir du som individ och ju starkare du är desto svårare blir det för andra att omforma dig till något du inte är.

Att välja att vara den bästa människan du kan vara  är att älska sig själv.