Okategoriserade

Acceptans

För att kunna öppna upp för något nytt behöver vi först acceptera var vi är.

Allt du har varit med om i det här livet har format dig och gjort dig till den du är idag men du bär också med dig karma i din eteriska kropp från tidigare liv som påverkar dig och även levnadssätt från dina förfäder i ditt dna.

Vi formas av fostran, händelser, kunskaper och insikter , ja i stort sett allt som är omkring oss och allt som händer oss. Det är egentligen inte särskilt konstigt. Det som vi kanske inte tänker på är att vi har med oss saker från tidigare liv också som påverkar oss i vår vardag. Händelser som varit i tidigare liv sätter sina spår i din eteriska kropp och kan påverka dig i din vardag i dina val. Kanske är du oförklarligt rädd i vissa situationer eller blir oförklarligt arg i andra utan att du egentligen menar det. Det kan vara händelser från förr som du bär med dig och som påverkar dig. Vi bär också alla med oss våra förfäders liv som påverkar oss. Har våra förfäder till exempel levt i en förtryckarkultur påverkar det dig i det här livet. Det sitter i ditt DNA. Även om du inte menar det och vill bryta det så kan det vara svårt att hitta vägen ur det.

I Sverige har vi under många generationer fostrats i en jantelag som innebär att vi inte ska tro att vi är något speciellt. Det är ett sätt att trycka ner varandra för att hålla varandra på plats. Ingen av oss mår egentligen bra av det men ändå fortsätter vi att fostra varandra på samma vis som skett under säkert flera hundra år. Det sitter i vårt DNA. Vårt klassamhälle från förr när vi hade en nobless med egen tjänarstab innebar att vi gjorde skillnad på människor utifrån klass. Även om vi inte har det systemet kvar så sitter det fortfarande i vårt DNA. Vi vill gärna bedöma varandra utifrån utbildning, yrke, karriär och liknande. Det är samma orsak. Vi vill särskilja oss genom att några är bättre än andra utifrån vad man gör inte vilka man är. Det finns många andra liknande exempel.

Detsamma gäller vår fysiska kropp. Vi skapar ideal på hur vi ska se ut. Framförallt har detta pågått under flera århundraden för kvinnor men numera gäller det även för männen, även de har fått ett ideal. Vi är unika varelser och är formade efter vilka våra förfäder var, deras liv och leverne, men också efter vilka liv vi har valt till oss själva, d.v.s. på en själslig nivå. Då finns det inga ideal förutom den kroppen du faktiskt har. När vi kan acceptera den kroppen kan vi börja älska den och se de fördelar den faktiskt har för det liv vi lever.

För att kunna förändra sitt liv på riktigt så behöver vi acceptera den vi är först. Så länge du kämpar emot, hatar delar av dig själv eller ditt beteende så håller du kvar vid det. Förstå vem du är, varför du är som du är så kan du lättare släppa taget om det, acceptera dig själv, för att gå vidare för att kunna älska dig själv. Det gäller även på kollektiv nivå i vårt samhälle. När vi inte vill acceptera vår historia utan vill mörka den genom att ta bort den från våra böcker t.ex. så bjuder vi bara in den igen. Allt som har lett fram till där vi står idag är de vi verkligen är.

När vi kan säga; det här är jag, summan av mig utifrån min historia, bakgrund, DNA och karma, och till fullo acceptera den vi är då kan vi släppa taget om det. Först då öppnar vi upp oss för det som är nytt, för det som vi vill vara eller hur vi vill vara. Då öppnar vi upp för ett ljusare och lyckligare liv i kärlek till oss själva och till livet i stort.

SLÄPP TAGET, ACCEPTERA OCH ÖPPNA UPP FÖR DET NYA!

Känner du som många andra att du vill förändra ditt liv men har fastnat och vet inte hur du ska gå vidare. Vad som ska vara ditt nästa steg. Då kan du be mig om hjälp. Jag har mångårig erfarenhet som coach och har dessutom vandrat vägen själv. Kontakta mig på [email protected]