Förändra ditt liv

Energier i vår omgivning

När jag först sattes i lära av Moder Jord sa hon att jag skulle lära mig om hur energier fungerar. Det började med att jag fick lära mig hur vår aura fungerar, att den är uppbyggd av massor av energitrådar som snurrar runt våra kroppar. I vår fysiska kropp finns det sju chakran som styr energiflödet. Tillsammans bildar de vår aura. Det finns auror kring i stort sett allt som existerar och vi påverkas av dem som kommer nära. Det är många år sedan jag lärde mig detta nu och mycket vatten har runnit under broarna sedan dess.

Finns det energier i vår omgivning som påverkar oss?

Jag lär mig hela tiden nya saker. Något jag nyligen har förstått är att det finns kollektiva karman som kan påverka oss negativt. Energierna i sig är vare sig positiva eller negativa, energi är enbart en rörelse. Däremot så är det så att allt vi gör och tänker skapar energier och med energin kommer minnen. Har du en negativ tanke så följer det med energitråden. Det är därför vi ibland kan känna att någon tänker illa om oss utan att vi har hört det.

Kluster av energier i vår omgivning

Vissa hus, bilar, båtar, etc känns som om de har en själ. Om allt vi gör skapar energi så tänk dig då ett hus som skapas. Alla personer som är med och bygger på huset lämnar en del av sin energi där. Alla som bor i huset lämnar sina avtryck och allt som händer i huset lämnar sitt avtryck. Tillsammans skapar alla dessa energitrådar ett nät av energier, ett energikluster.

Ett lyckligt hem

Vissa hus man kommer in i känner man direkt att “här vill jag vara”, man känner instinktivt att man mår bra på platsen. Det huset bär på lugna, lyckliga energier. Energier som flyter lugnt utan stagnation eller trassel. Raka motsatsen blir det i ett hus där mycket tragiska händelser har ägt rum. Det blir som ett trassligt garnnystan där energierna inte kan flyta fritt. Det här känner vi av och en del mer än andra.

En olycklig plats

Tänk dig att allt vi gör sätter sina spår. Vad händer då vid en plats där det varit ett slagfält t.ex.? Det blir kan bli många trassliga energinystan  som påverkar oss. Detsamma blir det med maten vi äter, om maten inte har odlats med hjärtat utan enbart för inkomst så sätter det spår i livsmedlet som sedan påverkar vår hälsa.

Energier kan påverka oss negativt

Något jag nyligen har lärt mig är att en del av dessa trassliga nystan är karma från tidigare händelser som blir vårt gemensamma arv. Ibland kan man råka ut för att de fäster sig vid auran. Man kan skydda sig själv från dessa men om du inte klarar det själv finns det duktiga människor som jobbar med att hjälpa till.

Skydda dig själv mot energier i din omgivning

Är du bra på att visualisera kan du sätta dig själv i ett ägg eller liknande. Du kan även be ditt kraftdjur om hjälp att skydda dig. Känn efter vad som fungerar för just dig. Vitt ljus är ren kärlek och den skyddar oss alltid. Bygg upp ditt eget kraftfält genom kärleksfulla tankar om dig själv och andra. Ju mer du är i nuet och ser allt med kärleksfulla ögon desto starkare blir du.

Naturen har alltid skyddat oss och att jorda sig hjälper oss att skydda oss. Du kan gå ut i naturen, håll om ett träd eller bara visualisera att du har rötter som sträcker sig långt ner i jorden. Klarar du dig inte på egen hand så sök hjälp.

Ta ansvar för vad du skapar

Eftersom vi skapar energitrådar hela tiden behöver vi verkligen lära oss att styra våra tankar genom mindfulness. Vi behöver lära oss att välja våra tankar så att vi undviker att skapa nya energikluster. Genom att förändra oss själva påverkar vi vår omgivning till det bättre och på sikt kan vi förändra vår värld.

Förändra ditt liv du också

Energier i vår omgivning
Våra tankar skapar energitrådar. En större händelse skapar ett helt kluster.