Resor

Runt Hout Bay i Sydafrika

Nu har vi gjort de sista inköpen inför retreaten. I morgon kommer deltagarna och vi flyttar in i villan vi har hyrt. In emellan har vi ändå kopplat av och njutit av den här fantastiskt vackra platsen på vår jord. Ni som kommer hit kommer inte bli besvikna. Moder Jord visar upp sin vackraste sida här. De två sista dagarna har vi hunnit med att ta oss runt Hout Bay både från havs och till lands.

Runt Hout Bay med båt

Igår tog vi en timmes båttur runt viken utanför Hout Bay. Det var en så kallad båt med glasbotten. Stephan tittade på båten med stålskråv och sa, den här kan inte ha en glasbotten. Det står så, sa jag. Nåja, en sanning med modifikation. Det visade sig att det var som två tankar med glasbotten på knappt en kvm styck. På en båt med mer än 30 passagerare. Vi fick dock se de vackra klipporna från vattnet och gick även bort till Seal Island. Fullt med sälar som alltid kommer tillbaka hit varje sommar för att föda sina ungar.

Runt Hout Bay
Sälar på vågbrytaren utanför hamnen. Vy tagen från inloppet mot Hout Bay. Seal Island

Runt Chapmans peak med bil

Idag tog vi oss tid att med bilen åka ut på Chapmans peak, den yttersta udden utanför Hout Bay och även den västligaste punkten här. Det går inte med ord beskriva hur vackert det är och känslan det ger. Tyvärr kan man inte få med allt på ett foto men kanske kan ni förstå ändå.

Resa runt Hout Bay
Härifrån ser man hela Hout Bay viken. Samhället ligger längst in.

Around Hout Bay in South Africa

Now we have made the last purchases before the retreat. Tomorrow the participants will arrive and we will move into the villa we have rented. In between, we still relaxed and enjoyed this amazingly beautiful place on our earth. Those of you who come here will not be disappointed. Mother Earth shows her most beautiful side here. The last two days, we have managed to get around Hout Bay both by sea and by land.

Around Hout Bay by boat

Yesterday we took a one-hour boat trip around the bay outside Hout Bay. It was a so-called glass-bottomed boat. Stephan looked at the steel-hulled boat and said, this one can’t have a glass bottom. It says so, I said. Well, a truth with a modification. It turned out that it was like two tanks with glass bottoms of barely one square meter each. On a boat with more than 30 passengers. Definitely not enough room for everyone there. However, we got to see the beautiful rocks from the water and also went to Seal Island. Full of seals that always come back here every summer to give birth to their young.

Around Chapman’s peak by car

Today we took the time to go out with the car on Chapman’s peak, the outermost point outside Hout Bay and also the westernmost point here. Words cannot describe how beautiful it is and the feeling it gives. Unfortunately, you can’t get everything in one photo, but maybe you can understand anyway.