Resor

Utflykter i och omkring Kapstaden

Sedan förra inlägget har vi hunnit med en hel del. Det finns så oerhört många utflykter i och omkring Kapstaden som man kan göra. Under de senaste tre dagarna har vi hunnit med Taffelberget, eller Table Mountin, Botniska trädgården och safaripark med övernattning. Följ med och se hur fantastiskt fint det är här.

Utflykt till Table Mountin

Uppför berget i linbana till över tusen meters höjd. Härifrån är utsikten slående vacker. Namnet på berget kommer sig av att berget är nästan helt platt som ett bord. Vinden är stark häruppe men vi har tur med vädret och det är helt klart. Naturen här uppe är karg och floran är ganska speciell. Naturligtvis passade vi på att sätta oss ner och se om vi fick kontakt med naturandar, framförallt bergets ande.

Utflykter i Kapstaden
Naturen och vyerna från toppen av Taffelberget är magiska

Utflykt till Botaniska trädgården

Kapstadens pärla, den Botaniska trädgården är vida känd för sin skönhet. Ingen av oss blev besviken utan den visste att leverera. På baksidan av Taffelberget ligger den här ursköna parken i lummig grönska och blomsterprakt. Träden sträcker sig långt upp i himlen och om man inte är alltför höjdrädd kan man ta sig upp bland trädtopparna och gå längs en upphöjd gångväg i trä. Utsikten är slående vacker härifrån. Även här passade vi på att ta tillfället i akt och kommunicera med olika andeväsen. Här fanns bl.a. gott om älvor.

Utflykter i Kapstaden
Med baksidan av Taffelberget i bakgrunden vandrade vi omkring i denna undersköna blomsterprakt.

På safariäventyr

I måndags åkte vi på en mycket efterlängtad safari. Ett par timmars resa norr om staden ligger Aquila, en populär safaripark som har alla de fem stora Afrikanska djuren. Det var kallt så in i norden men tur var kanske det. Djuren höll sig framme så vi såg de flesta. Det enda vi saknade var leoparden men det är sällan man får syn på dem då de är nattaktiva djur, som vår guide Steven sa. Två utflykter var vi ute på. En på eftermiddagen samma dag vi anlände och en andra tidigt på morgonen dagen efter. Natten spenderade vi i små men bekväma stugor/kojer precis i utkanten av parken. Jag låg vaken inatt och hörde bl.a. lejonen prata med varandra.

Utflykter i Kapstaden
Sydafrikas djurvärld är lika makalös som spektakulär. Vilket äventyr.

Idag kom vi tillbaka igen till vårt Sydafrikanska hem i Hout Bay. Trötta och fulla av olika intryck. I morgon fortsätter vårt äventyr med nya utflykter och kontakter av både andligt slag och fysiskt. Det är en makalös värld vi lever i.

Excursions in and around Cape Town

Since the last post, we have managed to do a lot. There are so many excursions in and around Cape Town that you can do. During the last three days, we have had time for Table Mountain, the Botanic Garden and safari park with overnight stay. Come along and see how fantastically nice it is here.

Excursion to Table Mountain

Up the mountain in a cable car to a height of over a thousand meters. From here the view is strikingly beautiful. The name of the mountain comes from the fact that the mountain is almost completely flat like a table. We are lucky with the weather. Even if the wind is strong up here it is totally clear. The nature up here is barren and the flora is quite special. Naturally, we took the opportunity to sit down and see if we made contact with nature spirits, especially the spirit of the mountain.

Excursion to the Botanical Garden

The gem of Cape Town, the Botanic Gardens is widely known for its beauty. None of us were disappointed but it knew how to deliver. At the back of Table Mountain lies this beautiful park in lush greenery and floral splendor. The trees stretch far into the sky and if you are not too afraid of heights, you can climb among the treetops and walk along a raised wooden walkway. The view is strikingly beautiful from here. Here, too, we took the opportunity to communicate with various nature spirits. Here there were i.a. plenty of fairies.

On safari adventure

On Monday we went on a much-anticipated safari. A couple of hours’ journey north of the city is Aquila, a popular safari park that has all the big five African animals. It was very cold in but maybe it was lucky. The animals didn’t hide from nor sun or rain so we saw most of them. The only thing we missed was the leopard but it is rare to see them as they are nocturnal animals, as our guide Steven said. We went on two excursions. One in the afternoon the same day we arrived and a second early in the morning the next day. We spent the night in small but comfortable cabins/huts right on the edge of the park. I lay awake last night and heard, among other things, the lions talk to each other.

Today we came back again to our South African home in Hout Bay. Tired and full of different impressions. Tomorrow our adventure continues with new excursions and contacts of both a spiritual and physical kind. It’s an incredible world we live in.