Det sista som lämnar människan är hoppet, sägs det. Utan hopp finns inget kvar att kämpa för. Mängder av forskning visar att hopp är förenat med i stort sett allt som bidrar positivt i våra liv. Hopp hjälper oss att se vägen. Det ger oss glädje och förtröstan. När någon tar hoppet ifrån dig, vad finns då kvar att leva för? Hopplöshet sprider sig lika lätt som hoppfullhet. Vad du känner är förknippat med dina tankar och dina tankar kan bara du själv styra över. Därför är hopp så viktigt att välja. För du styr väl över dina tankar?

Hopp är viktigt

Jag ska börja med att berätta en historia ur mitt eget liv. En sann berättelse där jag förlorade hoppet och hur det påverkade mig.

Under 2004 började jag få problem med smärta i vissa leder som utvecklade sig till reumatism ett år senare. Innan jag fick komma till reumatologen på sjukhuset fick jag äta en massa smärtstillande och antiinflammatoriska mediciner. Det var vad läkaren på den lokala vårdcentralen kunde skriva ut. Eftersom jag hade ont i större delen av kroppen väntade jag bara på att få hjälp med detta. Med smärtor av så olika slag som jag tidigare aldrig hade känt led jag alla helvetes kval.

Första mötet på reumatologen gick inte som jag hade tänkt och trott. Läkaren sa att det inte fanns någon annan hjälp jag kunde få än det jag redan hade fått. Eftersom de mediciner jag då gick på inte hjälpte mig på långa vägar kan ni ju tänka er min bestörtning. Inte nog med detta utan han sa också att min sjukdom är kronisk, den kommer jag ha resten av mitt liv. Till slut lägger han armen om mina axlar och säger att det här kommer jag lära mig att leva med.

I den stunden tog han bort allt mitt hopp och min förtvivlan hade inga gränser. Jag föll ner i ett avgrundshål.

Vad hopplöshet kan leda till

Har du inget hopp om en bättre framtid så ser du inte några möjligheter. Din hjärna blir blind för de möjligheter som kan finnas. Hopplösheten begränsar ditt tänkande till ett enda, nämligen den hopplösa vägen. Allt känns slut, omöjligt, inget har någon mening längre. Det här stadiet är svårt att ta sig ur men det går.

I mitt fall ledde läkarens uttalande till att jag hamnade i djup depression och jag ville inte lägre leva. Jag hade dock en dotter som höll mig kvar i livet och tur var väl det. För bara ett halvår senare så visade det sig att jag kunde få hjälp. Jag hade inte den reumatiska sjukdom som han först trodde. Senare hittade jag själv vägen till läkning och förstod hur fel det är att påstå att ett tillstånd är kroniskt.

Ingenting är för evigt

Eftersom allt liv består av energier och energier är rörelse så är ingenting statiskt. Allt förändrar sig oavsett du vill det eller inte. Att påstå att sjukdomar är kroniska blir därför väldigt fel. Läkare lär sig att utgå från den kunskap de har idag men forskningen och människans utveckling rör sig ständigt framåt. Det som är omöjligt idag är möjligt i morgon. Därför är ingenting för evigt. Genom att säga att ett tillstånd är kroniskt så tar man bort allt hopp från patienten. Det vore bättre att bara säga som det är. Det finns inga kända botemedel idag men förhoppningsvis i framtiden. Då finns fortfarande ett hopp kvar om en bättre framtid.

En människa som känner hopp är öppen att se och prova annat till skillnad från den som har tappat allt hopp.

En hoppfull framtid

Tyvärr är det inte alltför sällan som jag stöter på folk som har tappat tron på en bättre framtid. Framförallt bland ungdomar upplever jag att hoppet om en ljusare framtid inte finns. Till er vill jag bara säga att ingenting är förlorat förrän alla har tappat hoppet. Så länge det finns en enda själ kvar på jorden med hoppet kvar om en ljus framtid så finns möjligheten. Den personen kan då finna vägen. För att se möjligheterna till en förändring så måste du kunna se bortom det som är och se det som inte är.

Om forskare inte kunde se möjligheter till något annat än det som redan är skulle deras arbete inte finnas. Det är först när de ser möjligheten till något annat, något nytt, som de ser ljuset i tunneln. Detsamma gäller vår framtid. När vi ser möjligheten till en annan framtid kan vi börja jobba åt det hållet.

Sprid hoppet, hopp är viktigt

Alla dina tankar skapar energi och den energin tas upp av människorna runt omkring dig. Precis som du själv känner av andras energi. Att känna oro och hopplöshet inför framtiden i dessa tider är inte alls ovanligt eller konstigt. Men bara genom att öppna upp för möjligheten till en ljus framtid så förändras till sinnestillstånd. Möjligheten finns där. Vi är många som jobbar för det. Du kan också bidra genom att se möjligheten och sprida lite ljus i tillvaron.

På samma vis önskar jag att våra läkare och sjukvårdspersonal kan se hur mycket det gör för en person som får behålla sitt hopp. Att inte prata om kroniska tillstånd och sjukdomar. Utan bara meddela att den kunskapen inte finns idag men mycket händer varje dag. Se bara hur många vi kan hjälpa idag med den kunskap vi nu har i jämförelse med vad vi visste för 20 år sedan, 50 år sedan eller 100 år sedan. Bara på en livstid så förändras världen mycket. Vår kunskap blir större. Vi som ser möjligheter blir också förhoppningsvis fler och fler. Du kan bli en av oss.

Låt oss sprida lite ljus och en hoppfull framtid kan gå oss till mötes.

Även ett litet hopp kan sprida ljus och visa vägen till en bättre framtid, oavsett vad det är.