Den här gången kan jag presentera en healing berättelse som förvånade både mig och Eva Eriksson som jag helade.

Ingen av oss hade räknat med att jag skulle möta inte bara en själ utan två, hennes tvillingsjälar. Det här är en berättelse som går utanför det jag hittills varit med om.

Healingen tvillingsjälar

Jag åkallar Evas själ och hennes guider för att hjälpa mig med healingen. Jag anar en maskulin figur men han framträder inte direkt. När han väl visar sig frågar jag om han vill berätta vem han är. Han är Evas själ men vill inte säga mer än så. Hon är ännu inte redo för det. Han vill att vi börjar med healingen direkt och vi ska börja med hjärtchakrat, säger han.

Hjärtchakrat

Det jag ser förvånar mig mycket. På framsidan av Evas bröst ser jag två hjärtchakran intill varandra som går ihop mitt i kroppen till ett som mynnar ut bak i ryggen. Först får jag ordet tvilling till mig. När jag ber om mer information svarar en feminin röst att de är två tvillingsjälar som valt att gå ner i samma kropp. Wow! Hon säger vidare att det är ett experiment men de ser bara fördelar med det. Hon säger att det ibland kan innebära att Eva kan känna dig lite kluven.

När hon har lärt sig att hantera det så kan hon använda sig av det i olika situationer. Det ena chakrat upplever jag som mindre och frågar om detta. Jag får inget svar på det utan istället säger de att hon kan lära dig att styra vilket chakra som ska vara öppet. Det vänstra är det feminina och det högra maskulint. De uppmanar henne att leka med det och lära sig att använda dem vid olika tillfällen för att hitta styrka i de olika själarna. Ibland kan det vara en fördel att ha båda chakrana öppna. Jag frågar om båda har levt förut på jorden , vilket de har. Då frågar jag om det finns kvar karman från båda i denna kropp. De svarar att de har renat sig inför det här experimentet men att det kan finnas lite kvar.

Halschakrat

Här är kristallblått som det karibiska havet men med en mörk skugga i havet som en sten under ytan. De är lite oeniga om vad det beror på. Han har varit med om en hängning som kan finnas spår kvar från och hon berättar om ett liv som operasångerska då hon fick något vasst som hon satte i halsen som förstörde stämbanden. De säger att det finns ett naturligt preparat som hon kan ta för att stärka muskulaturen i halsen. De bad mig även att fylla på hennes chakra med energi från Plejadernas blåa ros.

Pannchakrat

Här är lysande blått. Friskt och härligt. De säger att Eva är en intelligent kvinna, om än inte alltid så klok. Hon behöver älska sig själv bättre.

Kronchakrat

Även här är det lysande och fint. De berättar att Eva har direktkontakt med Gud. Hon är dock rädd för att ta emot hans visdom. Det känns för stort tycker hon, säger de. De uppmanar henne att inte vara rädd. Det kan hjälpa henne och många andra om hon öppnar upp för Guds visdom.

Rotchakrat

Hon håller sitt rotchakra lite stängt, ser jag. Det beror på karman från tidigare liv, många våldtäkter men det är läkt, berättar hennes tvillingsjälar. Så öppna upp chakrat mer och ta in vattnets energi i ditt chakrasystem, säger de till henne. De bad mig även att fylla på med energi från den blå rosen.

Navelchakrat

Här upplever jag chakrat som om jag sugs in och spottas ut på baksidan. Jag frågar varför och får veta att du vid skapelsen låg konstigt i magen på din mamma så detta chakra blev så. Det har jag försökt att åtgärda med hjälp av energi från Plejadernas blåa ros.

Magchakrat

Det här chakrat lyser i kapp med solen.

Sammanfattning av tvillingsjälar

Det här experimentet med två själar i en kropp är viktigt för Eva på en själslig nivå. Det är inte lika viktigt för henne som människa. Hon kan dock gärna jobba på att öppna och sluta högra respektive vänstra chakrat efter behov. Vilket hon ska öppna får hon öva på. Kanske kommer hon upptäcka hur hon kan använda sig av detta till sin fördel.

Det som är viktigast för människan Eva är hennes kontakt med Gud. Ta emot denna gåva och ta in information och lär dig att kanalisera honom. Här kommer du få mycket hjälp.

Efter healingen tvillingsjälar

Efter att Eva läst vad jag fick till mig under hennes healing hade vi kommunikation oss emellan som är väldigt intressant. Hon berättar att hon tittat på en tarotläggning med Angel Skoog för en tid sedan där Angel lite i förbifarten hade sagt att inte alla har en tvillingsjäl, att de är hela själva. Eva minns att hon i den stunden hade tänkt att så är det för henne. Det skulle visa sig vara rätt.

Healingen jag gör startar en process inom personen som kan pågå under lång tid. Därför har jag valt att ha uppföljningssamtal en vecka senare för att fånga upp en del av det. En vecka efter Evas healing, men innan vårt uppföljningssamtal, skriver hon till mig igen. Hon berättar om en väldigt fin upplevelse hon fick den morgonen.

” God morgon! I morse såg jag dem. Två väldigt ljusa kroppar, en man och en kvinna. Han hjälper henne ner i något som liknar en låda och sen lägger han sig ned på rygg och hon kryper nära och vilar sitt huvud på hans bröst. De håller hand. De är som en och kärleken mellan dem är så stark. Hon är väldigt kvinnlig och han väldigt manlig. De kan inte vara utan varandra känner jag. När de ligger tätt intill varandra så somnar de och jag förstår att deras själar nu ska ner till jordelivet ner i min kropp. Jag känner mig nästan som en tredje entitet, inte att de är jag. Men det måste de ju vara.”

Uppföljningssamtal

 

Tvillingsjälar

En och en halv vecka senare har vi vårt uppföljningssamtal. Vi pratar mycket om det här nya fenomenet, att hon har två hjärtchakran och två själar som valt att gå ner i henne, vad det innebär och hur hon kan jobba med det. Jag uppmanar henne att läsa på om vad de feminina respektive maskulina energierna står för. Kanske kan det hjälpa henne att välja vilket chakra hon ska hålla öppet. Jag påpekar för Eva att det här experimentet är viktigt för hennes själar men inte lika viktigt för henne själv, som de påpekade. Även om det är väldigt intressant ska hon därför inte lägga för mycket tid på detta.

Eva berättar för mig att hon har en fysisk tvilling i det här livet. Troligtvis är det orsak till att hon har “legat konstigt” i mammas mage, som de berättade under healingen. Det var därför som hennes navelchakra var lite konstigt.

Kontakten med Gud

Vi pratar även om informationen jag fick till mig att hon har kontakt med Gud. Jag frågar om hon känner igen det. Hon berättar då att hon har märkt att hon har kontakt med någon men inte förstått att det skulle vara Gud, eller vår ursprungskälla. Hon säger att hon ibland kan svara väldigt klokt på frågor från andra som hon inser att hon inte kan ha svarat på själv. På min fråga om hon förstod vad de menade att hon skulle vara rädd för det som kom till henne och hålla det borta svarar hon att det gör hon.

I unga år blev hennes tvillingbror väldigt sjuk vilket ledde till att hon inte vidmakthöll sin kontakt längre. Det kändes inte längre viktigt. Hon har dock öppnat upp för det mer igen men har väl aldrig riktigt insett vad det skulle kunna betyda för både henne själv men även för människorna runt omkring henne. Jag ser en enorm potential i detta.

Spår från tidigare liv

Under healingen frågade jag hennes tvillingsjälar om de hade levt förut på jorden och om jag behövde heala dem båda då? Deras svar på detta var att de hade renat sig själva innan de gick ner tillsammans i Eva men samtidigt sa de att det kan finnas spår av tidigare karman. I Evas halschakra såg jag ett sådant spår vilket blev lite lustigt då de själva inte visste vem det kom ifrån. Men hur ska man veta det om man går ner i samma kropp, tänker jag.

Evas rotchakra såg jag under healingen att hon håller lite stängt som jag frågade om. Svaret var återigen att det berodde på trauman från tidigare liv men att det är helt läkt. På något vis känner ändå Eva av det och håller chakrat stängt rent intuitivt. Vi pratade om huruvida man ska hålla sina chakran öppna eller stängda och jag kan bara säga hur jag har lärt mig. Jag vet att det finns de som anser att de ska hållas stängda men jag har lärt mig att de ska vara öppna men inte på vid gavel. Anledningen till det beror på att det är genom chakrana som vi känner in andras energier. I vissa situationer kan det vara lämpligt att tillfälligt stänga ett eller flera chakran men vi ska inte gå omkring och vara stängda hela tiden. Vi behöver känna av vår omgivning.

Detta ledde vidare till att våra tankar skapar energier som vi känner av. Därför är det viktigt att förstå att vi behöver kontrollera våra tankar och ta ansvar för vad vi tänker. En energitråd kan även fastna och hålla oss kvar i vissa situationer som gör att vi ältar om och om igen. Släpp dessa tankar och släpp in kärleken igen. Det helar oss.

Vi avslutade samtalet med att Eva ska öva på att hela sig själv under meditation och hur hon kan göra det.

 

Vill du prova på en healing?

Kontakta mig på asa.danielsongrimpe@gmail.com

Att tvillingsjälar kunde välja att gå ner i samma kropp under en livstid var något helt nytt för både mig och Eva som jag healade.