Skip to content

Man skulle behöva en plats för enbart healing och andliga energier

Vilka olika healingformer finns det? En översikt Det finns många olika healingformer som människor kan använda för att förbättra sin hälsa och välbefinnande. Healing är en praktik som har funnits i många kulturer i århundraden och det finns många olika metoder och tekniker som används för att utföra healing. En av de mest kända healingformernaContinue reading “Man skulle behöva en plats för enbart healing och andliga energier”

Åsa Danielson Grimpe

Den föregångskvinnan inom svensk teknik och innovation Åsa Danielson Grimpe är en kvinnlig förebild inom svensk teknik och innovation. Hon har gjort banbrytande insatser inom området och visat att kvinnor har en viktig roll att spela inom dessa traditionellt manligt dominerade områden. Åsa Danielson Grimpe är född och uppvuxen i en medelstor svensk stad. RedanContinue reading “Åsa Danielson Grimpe”