Åsa Danielson Grimpe - Sida 14 av 14 - Hon kallar mig dotter
Skip to content
Okategoriserade

Recension av min bok

Härom dagen blev min bok “Hon kallar mig dotter” recenserad av Karolina Wendelin i hennes blogg finakarolina.se

För er som är intresserade av det mediala.

Boken Hon kallar mig dotter är skriven av Åsa Danielson Grimpe. Boken handlar om det mediala men också om Åsas liv och hur hon har funnit det andliga i naturen.

Denna bok skiljer sig från de mediala böcker jag tidigare har läst. Det är väldigt intressant att följa Åsa från det att hon var liten till vuxen ålder. Om hennes liv och hur naturen alltid har kallat på henne, trots att det tog lång tid för henne att förstå det.

I boken skriver hon att många talar till Gud, men att hon talar till Moder Jord. Man får ha ett öppet sinne när man läser boken och om man har det kommer man att förstå det fina i naturen. Även om jag inte kan känna eller prata med naturandarna kan jag känna att det känns fint och tryggt att de är där och vakar över oss.

Man kan känna ett lugn och positivitet av att läsa boken. Jag är inte själv medial, men får en härlig känsla av att läsa Åsas bok. Hon pratar inte bara om det mediala och naturen utan också om kärlek och lycka. Om att tycka om sig själv och vara en bra människa.

Hon tar upp många ämnen som är viktiga, vägen till ett friskare liv där hon berättar sin historia och hur hon gjorde för att må bättre och hitta en balans i sitt liv.

En otroligt intressant bok att läsa och som ger en bra känsla.

Väldigt roligt, tack Karolina! 😀❤

Okategoriserade

De universella naturlagarna

Nästa naturlag är att allt strävar efter balans. För att det över huvud taget ska vara möjligt att uppleva något med våra sinnen måste allt som existerar finnas i varandras motsatser med en gråskala däremellan. Några exempel på detta är dag och natt, där gryning och skymning leder från det ena till det andra. Höga toner och låga toner med flera toner däremellan. Svart och vitt med flera färgskalor däremellan. Sött och surt och allt däremellan. Mjukt och hårt. Även våra känslor fungerar på samma vis. Sorg och glädje är varandras motsatser men det är sällan man befinner sig i fullständig sorg eller fullständig glädje utan det brukar vandra däremellan. Har du stor obalans åker du berg- och dalbana mellan de olika känslorna. Naturlagen strävar hela tiden att uppnå balans mellan dessa ytterligheter.

Om vi tittar på naturen och hur den strävar efter balansen så kan man se om det finns mycket av något villebråd eller specifik växt som några rovdjur eller växtätande djur livnär sig på så kommer den arten att få mer ungar det året eftersom det finns gott om föda. När denna föda sedan minskar i mängd kommer även de djur som livnär sig på denna föda att minska. Det här systemet är genomgående för allt som existerar. När det blir för mycket av något blir det obalans. Obalansen kan även skapa sjukdomar i sin sträva att återupprätta balansen igen.

I och med människans urbanisering och samhällen som strävar efter ekonomisk vinning har vi förorsakat stora obalanser i naturen men också för oss själva. Denna naturlag fungerar även i det lilla som i våra egna kroppar både fysiskt och mentalt. Vad gäller kosten, vila, aktivitet, ja i allt vi tar oss för.

Det finns kodat i oss och i allt i naturen en strävan efter balans. Först när vi har lärt oss att ta hänsyn till denna naturlag så kan vi finna harmoni och lycka i våra liv.

Vill du lära dig mer om de universella naturlagarna och hur de påverkar våra liv kan du läsa min bok “Hon kallar mig dotter”. Du kan också anmäla dig till den digitala workshopen jag satt samman där vi under tio olika delkurser går igenom de mest grundläggande delarna för att du ska få större förståelse för hur naturlagarna påverkar ditt liv. Jag åker även ut och föreläser på olika event, arbetsplatser, etc.

Vid nästa tillfälle går jag in på det unika i livet så håll ögonen öppna om du vill veta mer.

Okategoriserade

Vad som menas med universella naturlagarna

Det som menas med universella naturlagar är att de gäller oss alla. Allt som finns, lever och existerar på jorden. Oavsett vad vi har för ursprung, vad vi tror på eller hur vi lever så gäller dessa naturlagar oss alla. Vi kan inte välja bort dem. Vilket du kommer förstå.

Den första naturlagen jag tänker beskriva är att allt består av energi. Jag har nyligen varit på en meditationsretreat där jag har suttit och mediterat enligt en tradition som återupptäcktes av Siddhartha Gautama (mest känd som Buddha). Med denna meditationsteknik lär man sig att känna den energi som flödar i kroppen. Kännedomen om att allt består av energi har alltså funnits hos människan sedan urminnes tider men nu har även vetenskapen konstaterat detta.

Vad innebär det då egentligen att vi består av energi?

Energi är rörelse. Rörelse innebär förändring. Allt som finns försvinner för att komma tillbaka igen, i någon form. Energi kan nämligen inte försvinna för gott bara omvandlas. Ta vatten t.ex. Vatten kan omvandlas från flytande till ånga och till is. I grund och botten är det samma men förändras och vi upplever det annorlunda. Om du sätter dig vid en å så det vatten som flyter förbi dig i detta nu kommer inte tillbaka igen men samtidigt försvinner det inte. Det vatten som vi dricker idag är samma vatten som fanns på jorden då dinosaurierna levde. Samma vatten som fanns från första början. Det har bara omvandlats gång på gång. Från ån, ner i havet upp i skyn som faller ner som regn och ut i ån igen. Vattnet vi dricker går tillbaka ut i marken som tas upp av växter som vi eller något djur äter. Det går runt och runt. Allt kommer och går … kommer och går … Dagen blir till natt som blir till dag. Årstiderna skiftar för varje år som går. Allt kommer och går … kommer och går … Så gör även dina känslor.

Om vi lär oss att se på våra känslor som något som kommer och går, att det inte är vårt jag så blir livet mycket lättare att leva. Uppstår ett problem som gör dig orolig. Vet då att det kommer passera. När någon i din närhet går bort och du sörjer, vet då att även det kommer passera. För döden som många av oss räds är bara en omvandling från en form till en annan. För allt kommer och går. Även glädjen kommer och går.

Om vi lär oss att våra tankar kommer och går och inte är vårt jag, kan vi lättare hantera dem. Om vi låter bli att identifiera oss med tankar och känslor och inte agerar utifrån dessa så kan vi ta makten över oss själva. När vi tar makten över oss själva då äger vi vårt liv. De flesta av oss lever dock som slavar under sina egna känslor och tankar. Vi har alla möjlighet att välja en annan väg. En väg som leder dig till större frihet och lycka. Ta den!

Förstå principen att allt kommer och går.

Okategoriserade

Varför ska man förändra sitt liv?

Vi har länge försökt att kontrollera naturen och dess lagar men på bekostnad ev vårt mående. De flesta av oss lider av någon kronisk sjukdom, mentala problem, sömnsvårigheter eller så känner vi bara att vi inte är lyckliga helt enkelt. Alltfler människor måste ha mediciner för att klara av att leva, för att orka med. Själv satt jag i en situation med allergi mot kvalster, reumatisk sjukdom, sömnsvårigheter, hjärntrötthet och många andra små problem men som sammantaget höll på att ta över hela mitt liv. Jag levde på cellgifter i tio år då det konstaterades att det inte längre räckte till. Till slut insåg jag att om jag ska leva, orka leva, så måste jag själv göra en förändring i mitt liv, en ganska stor förändring, för hjälpen jag kunde få från vården var begränsad och på sikt blev jag allt sämre.

Vägen jag tog har varit ganska lång och mödosam men långsamt och säkert har jag hittat rätt väg. Hjälpen jag fick kom inifrån. Jag började lyssna på mina andliga kontakter som lärde mig att titta i backspegeln för att vi behöver gå tillbaka till ett mer naturligt sätt att leva. Du som läsare behöver inte tro på det andliga utan bara lyssna till ditt inre om det stämmer överens med dig. Vi bär alla på svaret inom oss vad som är bra för oss och vad som fungerar för oss.

De böcker, tidskrifter, TV-program och människor som kom i min väg insåg jag hade mycket att säga mig. Jag började förstå saker som funnits där hela tiden men som jag tidigare hade varit både blind och döv för. För att du ska slippa ta den långa vägen kommer jag dela det med dig.

Vi börjar med att titta på vilka de universella naturlagarna är.

 • Att allt på vår jord består i grund och botten av energi
 • Att allt i naturen strävar efter balans
 • Att allt som existerar är unikt
 • Att det finns ett begränsat antal mönster som går igen i allt
 • Att allt i naturen lever i symbios med vartannat
 • Att allt består av speglingar
 • Att vi alla lever med karma från tidigare liv

Dessa naturlagar hänger ihop och går in i varandra vilket du också kommer se när du har förstått dem.

Följ med här i bloggen. Vid nästa tillfälle kommer jag att gå in på vad det innebär att allt består av energi.

Why change the life?

We have long tried to control nature and its laws, but at the expense of our well-being. Most of us suffer from some chronic illness, mental problems, sleep problems or we just simply feel that we are not happy. More and more people must take medication to be able to live, to cope. I myself was in a situation with an allergy to mites, rheumatic disease, difficulty sleeping, brain fatigue and many other small problems, but which were taking over my whole life. I lived on chemotherapy for ten years when it was determined that it was no longer enough. In the end I realized that if I’m going to live, to be able to live, I must make a change in my life myself, a rather big change, because the help I could get from the care was limited and in the long run I got worse and worse.

The road I took has been quite long and arduous but slowly and surely, I have found the right path. The help I got came from within. I started listening to my spiritual contacts who taught me to look in the rearview mirror because we need to go back to a more natural way of living. You as a reader don’t have to believe in the spiritual, but just listen to your gut if it agrees with you. We all carry within us the answer to what is good for us and what works for us.

I realized the books, magazines, TV shows and people who came my way had a lot to tell me. I began to understand things that had been there all along but to which I had previously been both blind and deaf. I will share it with you in my blog, so that you don’t have to take the long way I did.

We begin by looking at which are the universal laws of nature.

 • That everything on our earth basically consists of energy
 • That everything in nature strives for balance
 • That everything that exists is unique
 • That there is a limited number of patterns that repeat in everything
 • That everything in nature lives in symbiosis with each other
 • That everything consists of reflections
 • That we all live with karma from past lives

These laws of nature are connected and go into each other, which you will also see when you have understood them.

Follow me here in the blog and learn to live a natural life as it was intended.

Click on the link below and watch the short film and you will understand the path I have chosen to follow in life.

 

Okategoriserade

Förändra ditt liv – Förändra världen

De flesta av oss lever ett liv där vi inte är riktigt tillfreds, sällan känner oss lyckliga och många av oss lider av olika mentala och fysiska problem och sjukdomar. Vi vill gärna förändra situationen men vet oftast inte hur.

I den här bloggen kommer jag att ge dig nycklar som kan hjälpa dig, inspirera dig att börja ta de första stegen mot ditt nya liv. Ett liv där du tar makten över dig själv och ditt mående. Genom att förändra ditt liv kommer du att påverka din omgivning på ett positivt sätt, vilket skapar ringar på vattnet. Dessa ringar växer sig större och blir fler och fler. Tillsammans kommer vi att ändra mycket mer än bara våra egna liv, på sikt kan vi ändra världen. Allt börjar med dig själv.

Mitt kall är att inspirera och hjälpa dig på vägen. Genom de insikter, erfarenheter och kunskaper jag har skaffat mig under åren arbetar jag numera med detta. Jag kom ut med en bok i höstas som heter “Hon kallar mig dotter” där jag berättar om min livsresa. Genom föreläsningar, workshops och retreats kommer jag att coacha flera personer men för dig som vill ha mer personlig hjälp kommer jag även att finnas till hands för det.

Sedan civilisationens början har vi alltmer kommit ifrån vårt naturliga sätt att leva, de flesta av oss. Detta behöver vi ändra genom att förstå de universella naturlagarna. De är kända för naturfolken runt om på vår jord, de som har vägrat att släppa på sin övertygelse om att vi alla styrs av dessa. Naturlagarna har vi alla levt efter för länge sedan men har alltmer glömt bort. Vi är från början en produkt av vår jord men har alltmer kommit att bli en produkt av vårt samhälle och vårt sätt att leva där de ekonomiska lagarna styr. Vi behöver ta ett kliv tillbaka, leva på ett enklare vis, utan en massa krav och måsten för att uppfylla det moderna samhällets spelregler. Leva det liv som vårt inre jag strävar och längtar efter.

Följ med mig här, hitta inspiration för att börja ditt nya liv som en frisk, lycklig individ. Du kommer att få ta del av sådant som påverkar din fysiska kropp såsom kost och träning. Jag kommer ge dig insikter hur vi fungerar mentalt och jag kommer att gå in på ett djupare plan som handlar om vikten att följa sitt eget hjärta, sitt inre jag, din själ.

Själv har jag gjort stora förändringar i mitt sätt att leva. Jag har ändrat min kost och mitt sätt att se på livet, vad som är viktigt och inte. Jag har även ändrat mitt sätt att se på mig själv, förändrat mitt sätt att tänka och vara. Resultatet har varit mycket positivt. Från att ha levt med både kroniska och mindre problem och sjukdomar som hade tagit över mitt liv, lever jag idag som en frisk människa utan mediciner och på ett mer balanserat och harmoniskt vis. Målet är att försöka hålla balansen men det är resan och livet som är målet för det finns ständiga förändringar och ständigt nya saker att lära.

asa.danielsongrimpe@gmail.com

En rot som är nyttig är valerianarot som man kan använda hemma.

Okategoriserade

12-års firande

Idag var min plan att börja skriva här i bloggen om det jag numera gör till vardags.

Det vill säga hjälper människor att ställa om till ett friskare och lyckligare liv. Nu blev det inte så.

Jag har en fantastisk man, snart äkta, som älskar att överraska mig, och jag har ingenting emot det. Idag tog han mig på utflykt för att fira våra tolv år tillsammans. Sitter på Stadshotellet i Varberg och ska strax prova deras Asian spa. Hur mysigt som helst.

Till kvällen blir det middag på deras restaurang. Fram till dess firar vi med bubbel och frukt på rummet.

 

Nu sitter vi på hotellrummet och kopplar av Stephan och jag. I morgon blir det bokmässa i Kulturhuset. Hoppas jag orkar turista lite i morgon eftermiddag. Jag har nämligen aldrig varit i Falun tidigare.

Är ni här i närheten så kom gärna förbi mässan. Den är öppen från 10.00 till 16.00. Jag har en kortare föreläsning 14.50.

Önskar er en fin kväll och trevlig helg.

A better way to live

In 2007 my life started to change drasticly. During my education to inka priestess (paqo) I found out that I am not only able to communicate with nature spirits but my spiritual guide and teacher is Mother Earth herself. She and other nature spirits have educated me and supported me throughout my whole life. However, it took me ten years to realise if I followed their guidance

I would be more successful in life as a whole. I have come to the conclusion that I cannot rely on the society we have to keep me well and healthy. I also can’t put that responsibility on society or anyone else, it’s just up to me. I have also come to the conclusion that I cannot rely on my body to cope with everything I exposes it to. Therefore I started to change my life in 2017 and with every step I take I feel better both physically and mentally. Step by step I will prioritize my life, what I do and how I live. I can do much more if I focus on the opportunities instead of the problems.

For a long time I have been a slave to my own brain that told me and showed me all the problems and dangers that lie in my path. Dangers that were made up, which led me down the wrong path, straight into a negative spiral of diseases. I am smart enough to refuse to be a slave to my own brain and our sick society. I will take control over my own life. Step by step to be free. Through my true life story, you can follow the insights, knowledge and experiences that have helped me through life. The purpose of my work is to inspire others to find their way to a healthier and happier life.

If you want to follow my path you can follow me here in this blog. Every week I will give you the keys to a better way, a way to live in health, prosperity and happiness. You can get a peacful happy life but you have to do the job on your own. Don’t rely on others to give you that. Because the responsability is yours and only yours to have over your life. Set yourself free. If you woukd like me to help you on your path just contact me at the following mail address asa.danielsongrimpe@gmail.com

 

konstnär

 

-->
Okategoriserade

Mitt första inlägg här

Äntligen har vi kommit fram till Falun efter en lång och smått kaotisk resa.

Det var snökaos stora delar av sträckan med stopp lite varstans. Det värsta var strax söder om Örebro på E20 i norrgående färdriktning. Här stod vi still i ca en och en halvtimme innan vi fick klart för oss att många hade stått där sedan igår kväll. 😥

Vi lyckades ta oss av vägen och förbi stoppet, vad det nu var.

 

Nu sitter vi på hotellrummet och kopplar av Stephan och jag. I morgon blir det bokmässa i Kulturhuset. Hoppas jag orkar turista lite i morgon eftermiddag. Jag har nämligen aldrig varit i Falun tidigare.

Är ni här i närheten så kom gärna förbi mässan. Den är öppen från 10.00 till 16.00. Jag har en kortare föreläsning 14.50.

Önskar er en fin kväll och trevlig helg.

A better way to live

In 2007 my life started to change drasticly. During my education to inka priestess (paqo) I found out that I am not only able to communicate with nature spirits but my spiritual guide and teacher is Mother Earth herself. She and other nature spirits have educated me and supported me throughout my whole life. However, it took me ten years to realise if I followed their guidance

I would be more successful in life as a whole. I have come to the conclusion that I cannot rely on the society we have to keep me well and healthy. I also can’t put that responsibility on society or anyone else, it’s just up to me. I have also come to the conclusion that I cannot rely on my body to cope with everything I exposes it to. Therefore I started to change my life in 2017 and with every step I take I feel better both physically and mentally. Step by step I will prioritize my life, what I do and how I live. I can do much more if I focus on the opportunities instead of the problems.

For a long time I have been a slave to my own brain that told me and showed me all the problems and dangers that lie in my path. Dangers that were made up, which led me down the wrong path, straight into a negative spiral of diseases. I am smart enough to refuse to be a slave to my own brain and our sick society. I will take control over my own life. Step by step to be free. Through my true life story, you can follow the insights, knowledge and experiences that have helped me through life. The purpose of my work is to inspire others to find their way to a healthier and happier life.

If you want to follow my path you can follow me here in this blog. Every week I will give you the keys to a better way, a way to live in health, prosperity and happiness. You can get a peacful happy life but you have to do the job on your own. Don’t rely on others to give you that. Because the responsability is yours and only yours to have over your life. Set yourself free. If you woukd like me to help you on your path just contact me at the following mail address asa.danielsongrimpe@gmail.com

 

konstnär