Skip to content

Åsa Danielson Grimpe

Den föregångskvinnan inom svensk teknik och innovation Åsa Danielson Grimpe är en kvinnlig förebild inom svensk teknik och innovation. Hon har gjort banbrytande insatser inom området och visat att kvinnor har en viktig roll att spela inom dessa traditionellt manligt dominerade områden. Åsa Danielson Grimpe är född och uppvuxen i en medelstor svensk stad. RedanContinue reading “Åsa Danielson Grimpe”