Kvinnornas ok ligger tungt på våra axlar genom årtusenden. Vi har ålagts att hålla oss tillbaka och vara en spelare i bakgrunden.

Det är dags att slänga av oss kvinnans ok och stå starka och ta vår plats på jorden. Det här var ett ganska tydligt och subtilt ämne som kom upp i Yasminas healing. Ett ok som vi alla bär tillsammans och som vi tillsammans bör släppa. Läs mer om hennes healing.

Yasminas healing – kvinnans ok

Medan jag bjuder in mina andliga hjälpare och skapar ett heligt rum börjar jag få ont i en solar plexus. Ganska kraftig värk som kom plötsligt och sedan försvann lika plötsligt. Det gjorde så pass ont att jag var tvungen att gå omkring och invänta att det skulle släppa innan jag kunde sätta mig. Jag visste inte om det hade med healing att göra eller ej. Jag trodde dock inte att det kom från mig själv.

Solar plexus är ett begrepp inom kroppens energisystem som syftar på ett energicentrum beläget vid magen. Det anses vara centrum för personlig styrka, självförtroende och motivation.

Att låna till kontantinsats är ett vanligt förekommande fenomen för de som vill köpa ett hus eller en bostadsrätt men saknar tillräckligt med egna sparade pengar. Genom att låna till kontantinsats kan man få möjlighet att förverkliga sin dröm om ett eget hem, även om det kan innebära en ekonomisk belastning på lång sikt. Det är viktigt att noggrant överväga och planera för att säkerställa att man klarar av att betala tillbaka lånet i tid och undvika ekonomiska problem.

Min åkallan

Jag får kontakt med en feminin varelse som säger att hon är Yasminas högre jag, hennes själ. Rösten låter bekant och som jag minns tillhör en känd skådespelare eller artist. Jag tror att jag har hört rösten i någon animerad film, vilket inte är helt ovanligt. Hon har en tydlig stämma som är klar och ganska bestämd. Jag frågar om hennes ursprung och hon berättar att hon varit ängel, levt bland fjärilar och féer både på jorden och andra planeter. Hon berättar även att det här är hennes första fysiska liv.

Yasminas själ ber mig sedan att meddela henne att det är bland fjärilar och féer hon finner sina svar. Hon vet vad jag menar, säger hon. Sedan berättar hon att Yasmina har haft kontakt med henne ända sedan tidig barndom och känner henne väl. Därefter ber hon mig att börja healingen med hjärtchakrat. Samtidigt refererar hon till platsen där jag fick ont. Jag kopplade den smärtan till solarplexus (magchakrat), vilket jag påpekar,  men hon vill ändå att jag startar med hjärtchakrat och sedan går över till magchakrat.

Förklaring: Det är väldigt ofta jag känner igen röster från andliga varelser och inte helt sällan att de kommer från just animerade filmer. När jag har frågat varför det är så har jag fått till svar att allt kommer någonstans ifrån. Det vill säga att det som vi tror att vi hittar på kommer i själva verket från den andliga sfären. Vi är oftast inte medvetna om det bara. Men, som i det här fallet har den andliga sfären “lånat” eller “efterapat” en röst från den fysiska sfären.

Hjärtchakrat

Precis när jag ska gå in i Yasminas hjärtchackra så kommer en ljuv liten varelse fram. Hon ligger som i dvala på ett moln. Strax efter kommer en massa älvor, féer och fjärilar. Både från hennes chakra men även utifrån. De sjunger för henne. Yasminas själ säger att hon ännu inte har vaknat andligen men att det snart är dags. Här är ljuvligt vackert och det är även Yasmina där hon ligger i sin dvallika sömn.

Magchakrat

Här sitter en enorm tagg av förtryckt ilska och undanstoppade känslor. Jag ser en rottweiler som morrar och skäller. Han är en symbol för Yasminas ilska. Hon trycker ner många av sina känslor i magen och behöver ta hand om det. Hon behöver gå igenom det som är gammalt, titta på det, analysera det och acceptera det som hänt som en lärdom och släppa taget. Nya känslor behöver hon analysera och se på dem från ett inifrån perspektiv. Finns det något att lära från känslorna som dyker upp, behöver hon dem? Detta istället för att trycka ner dem i magen.  Hon behöver analysera, fråga sig själv varför hon känner som hon gör och vad hon kan göra åt det?

Förklaring: De flesta av oss behöver lära oss att vi är inte våra känslor. Eftersom vi alla är andliga varelser som tillfälligt bor i en fysisk kropp är vi inte kroppen och dess känslor och tankar. Därför kan vi titta på dem från ett annat perspektiv inifrån oss själva från vårt hjärta eller högre jag. Om vi kan lära oss det kan vi också lära oss att inte alltid agera utifrån tankar och känslor utan att först analysera om det är nödvändigt eller om det är bra för oss.

Navelchakrat

Oj, här kommer ganska tuff information direkt från Yasminas själ. “Du nedvärderar dig själv och släpper till alldeles för lätt för du tror att du  måste. Det är i själva verket ett förtryck mot kvinnorna i rakt nedstigande led som ligger tungt på dina axlar. Släng av dig det oket och stå stark i dig själv.” Hon säger även att vi kvinnor ska sammanlänka oss med varandra i tanken både bakåt i tiden men även mellan oss kvinnor som lever nu. Tillsammans är vi starka, säger hon. Tillsammans ska vi slänga av oss det är oket som vi burit under lång, lång tid. Det här är även ett ok för mannen. Både för förövarna och för de förtryckta.

Förklaring: Vi lär oss tidigt genom fostran hur vi ska bete oss i livet. Det upprätthålls genom att vi lägger det på varandra, vi påminner varandra och kan bli ganska brutala mot varandra. Det här oket som vi alla bär är viktigt att vi nu tar oss ur och det enda sättet att göra det på är tillsammans. För att klara det behöver vi bli medvetna.

Rotchakrat

Här ber Yasminas själ att jag spolar rent i chackrasystemet. För att göra det ber jag vattnets ande om hjälp.

Kronchakrat

Här är fint och ingen information kom till mig så jag går vidare.

Pannchakrat

Här ser jag en blå kristall som sitter mitt i chakrat. Jag har sett den förut men är lite osäker på var. Återigen ser jag Yasmina i den dvallika formen jag såg tidigare i hjärtchakrat. Hennes själ ber mig att fylla på energi från Plejadernas blåa ros här. Hon ber mig även att lägga in en blå ros i hennes chackra. Varför vet jag inte och jag får heller ingen information om det. Jag lägger in en fin rosenknopp till henne. Kanske kommer hon vakna upp i takt med att rosen slår ut.

Förklaring: Den information jag får till mig är ämnat för den jag healar. Det är därför ytterst sällan som jag kommer ihåg det som kommer fram efter själva healingen. Jag kände igen kristallen i chakrat när jag såg den men hade ingen aning om vem jag hade sett den på.

Halschakrat

När jag var i Yasminas navelchakra började jag plötsligt bli rosslig i halsen och började harkla mig. Jag anade direkt att det hade med hennes  halschakra att göra. Det första jag såg var en massa sörja mitt i chakrat. Hennes högre jag säger att hon måste spotta ut det (bildligt talat). Det hänger ihop med det som kom fram i navelchakrat, säger hon, oket från alla kvinnors förtryck. Spotta ut det och stå i din kraft, säger hon. Allt hänger samman. När hon väl har förstått det och vaknat till liv då kan hon leva det liv hon är ämnad för, säger hon till sist.

Egna upplevelser

Yasmina hade inte många egna upplevelser den här gången. Tvärtom hade hon väldigt svårt att hålla fokus på det vi gjorde. För själva healingen spelar det inte jättestor roll. Däremot är det väldigt vanligt att de som jag healar får till sig väldigt intressant och relevant information själva. Vilket naturligtvis kan vara till stor hjälp.

Uppföljande samtal om kvinnans ok

Eftersom jag har healat Yasmina en gång tidigare så kunde vi jämföra det som kom fram då mot det som kom fram nu. Förra gången fick jag kontakt med en av hennes guider, ärkeängeln Daniel, som var väldigt otydlig med om han var Yasminas själ eller ej. Då tyckte inte Yasmina att det kändes som att han skulle vara hennes själ men kände sig osäker. Nu fick hon bekräftat att det inte var hennes själ. Hon fick också bekräftat att hon har levt som ängel tillsammans med féer och älvor här på jorden. Detta såg hon själv under en regression vi gjorde. Däremot var det nytt att hon har levt som ängel även på andra planeter.

Svaret Yasmina skulle finna bland fjärilar och féer handlade om vilka livsval hon ska göra nu inför sin närmaste framtid. Hon står precis i ett vägskäl och fick hjälp av en annan terapeut genom hypnos. Hon fick gå in genom tre dörrar för att se vilken framtid hon skulle möta i de olika dörrarna. I en av dörrarna fann hon just fjärilar och féer.

Att Yasmina skulle ha haft kontakt med sin själ sedan barndomen visste hon inget om. Jag sa att det är inte säkert att hon är medveten om den kontakten men att det kan komma senare. För mig var det så. Jag var närmare 40 år när jag fick det klart för mig. Däremot kommer hon ihåg att hon hade kontakt med en manlig varelse som hon trodde kunde vara hennes döda bror. Det har dock aldrig funnits någon bror i det här livet och eftersom hon inte har levt tidigare är det mest troligt att det är ärkeängeln Daniel hon har haft kontakt med.

Undanstoppade känslor

Taggen jag såg i hennes mage och att hon stoppar ner sina känslor där kan hon hålla med om. Hon tycker dock att hon har börjat analysera känslor som hon får men förstår att hon kan bli mycket bättre på detta. Undanstoppade känslor rör om i kroppen och påverkar oss mycket mer än vi kan ana. Det påverkar hela oss, den fysiska kroppen, vårt sinne och kan sätta spår i den eteriska kroppen. Man skulle kunna jämföra det med skräpmat som vi äter. Ju mer vi stoppar i oss desto mer inflammationer skapar det i kroppen. Har man problem att analysera sina egna känslor kan det vara till stor hjälp att samtala med någon annan.

Kvinnans ok

När Yasminas själ sa att Yasmina bär på ett ok efter alla kvinnor i direkt nedstigande led bakåt, att hon säger ja när hon borde säga nej och tvärtom, klingade det väldigt bekant i mig också. Säkert i dig också som läser det här. Yasmina tycker att hon har blivit bättre på att säga nej men förstår precis vad hennes själ menar.

Det är inte lätt att slänga av sig ett ok, ett karma, som sitter i cellminnet sedan tusentals generationer tillbaka i tiden. Det här är dock livsnödvändigt för oss alla att vi jobbar med. Var och en behöver göra sitt jobb men ju fler vi är som blir starka i detta desto fler kommer att följa med, bli påverkade av det. Här gäller att skapa ringar på vattnet för det är endast tillsammans som vi kan göra oss av med det här oket.

Den blå kristallen

För mig blev det lite lustigt när jag såg den här blå kristallen som jag så väl kände igen men inte alls mindes på vem jag hade sett den. Yasmina sa dock att det var under hennes första healing som jag sett den. Ärkeängeln Daniel sa då att det kommer hjälpa henne att bli mer klarsynt i framtiden. Jag skulle tro att det kommer visa sig den dagen då hon andligen vaknar att hon kan få nytta av detta. Man pratar om i andliga sammanhang att titta med tredje ögat som sitter i pannan. Utifrån det är det väl ganska rimligt att det skulle kunna hjälpa henne att bli mer klarsynt. Framtiden får utvisa på vilket vis det kommer ske.

Sammanfattning

Den här healingen har gått ut på att få Yasmina att förstå hur det påverkar henne när hon stoppar undan alla känslor i magen. Att hon behöver förstå hur det hänger ihop med att hon inte når sin inre styrka och kraft så länge hon trycker ner sina känslor. Hon behöver kraften för att stå upp för sig själv och inte göra det hon egentligen inte vill. Kvinnans ok hon bär på sina axlar bär hon tillsammans med oss andra. Vi behöver alla slänga av oss det oket för att vi ska kunna stå starka och ta vår plats på jorden. Ett mycket viktigt steg för oss alla och för vår gemensamma framtid på jorden. Det är inte bara healing som jag tycker är intressant utan jag har också startat en podd

Kvinnor har sedan årtusenden fått bära ett tungt ok, att stå tillbaka och få leva sitt liv fullt ut. Det är dags att slänga det oket.