I den här healingen får jag mitt första möte med en drake. Alla själar har en ursprunglig form och ofta möter jag väsen från sagans och mytens värld.

Det får mig att inse att allt som finns troligtvis kommer från den andliga sfären från början. Det är verkligen en magisk värld vi lever i. Vi har bara tappat kontakten med den men den är i allra högsta grad närvarande. Tänk vad vi kan få uppleva när vi får bort slöjan och alla på jorden lever i kontakt med sin själ. Läs Irenes berättelse. Även en drakes liv kan förefalla fullt normalt i våra ögon. Jag har gjort flera healing som har gett mig en upplevelse.

Healing av en drakes liv

Efter att jag åkallar Irenes själ ser jag strax därefter en bild av en medelålders kvinna i högsta hugg med att storstäda. Hon påminner om en kvinna tagen ur en reklamfilm från 60-talet i full färd med att damma. Hon har vitt förkläde och nynnar och trallar under tiden. När jag frågar om hon är Irenes själ svarar hon ja. Eftersom det är lite udda att städa på det andliga planet frågar jag varför hon ger mig den bilden och får till svar att det är väl det vi gör nu inför jul.

Hon visar sig i lite olika skepnader och jag förstår att hon är skojfrisk. Hon tycker att vi behöver få in mer glädje i livet. Det har hon helt rätt i så jag säger att hon kanske kan hjälpa Irene att få in mer glädje i livet genom min healing. Jag frågar henne hur hon vill att jag ska gå till väga. Hon säger att hon talar om för mig vilket chakra vi ska ta, ett efter ett och att vi fyller på med energi allt eftersom. Hon vill att jag börjar med hjärtchakrat.

Hjärtchakrat

Så fort jag kommer in i Irenes hjärtchakra öppnar det upp sig mer och ut flyger en drake. Wow! Den första draken jag mött hittills. Det här är din själs ursprungliga livsform, får jag veta. Draken säger att den har känt sig instängd och att det var härligt att få komma ut och sträcka på vingarna. Jag undrar varför den känt sig instängd och den visar mig en tagg i chakrat.

Jag får veta att taggen beror på gamla oförrätter som Irene inte har förlåtit. Något som hände henne som barn. Hon behöver acceptera, förlåt och gå vidare. På så vis kan läkning uppstå, taggen försvinna och draken kommer inte längre känna sig inlåst. Här får vi alltså följa en drakes liv.

Irenes själ säger att hon vill att jag fyller chakrat med blå energi från Plejadernas blåa ros samt gul energi från solen. Tillsammans blir den kombinationen grön precis som färgen på chakrat.  Jag går sedan vidare till kronchakrat.

Kronchakrat

Här upplever jag att energin pulserar inåt mot mitten av chakrat. Jag har svårt att förstå först vad det är. Till slut förstår jag att det är en tyngd som ser ut som en rund, brun sten som ligger i det här chakrat. Jag frågar vad det är och Irenes själ säger att det är andras bördor som Irene lätt tar på dig. Hon nämner även en bror sedan säger hon brödraskap. Det här är en stor tyngd Irene går och bär på. Jag lyckas med drakens hjälp att lyfta bort stenen från chakrat men den är fortfarande kvar i hennes ljuskropp, i auran. Hon behöver släppa taget om alla dessa bördor hon tar på sig för att stenen ska försvinna. Jag fyller på med energi från blå rosen och gå vidare.

Pannchakrat

Jag ser fina energier här men upplever att chakrat är snett. Plötsligt ser jag en stor grupp människor som mässar och sjunger. Det kanske är ett par hundra personer som står utomhus i naturen. Bilden är kvar ett tag, jag lyssnar och uppfattar orden the World i deras sång men inget annat. Jag tittar på chakrat igen och inser att det är ett smalt, vasst, svart föremål som har trängt igenom Irenes huvud. Jag får till mig att det kommer från en händelse många liv tillbaka sedan. Skuggan av det sitter fortfarande kvar men karmat är löst. Jag fyller på med energi från Plejadernas blåa ros och skuggan löses upp.

Rotchakrat

Eftersom energierna från rotchakrat och kronchakrat går ihop i mitten av kroppen orsakade stenen i kronchakrat att energierna i rotchakrat var blockerade. Nu när det är öppet igen vill Irenes själ att jag spolar rent med energi från vattnets ande. Jag gör så och hör draken som börjar skratta. Det kittlar när den nya friska energin kommer in, säger draken.

Vattnets energi brukar jag använda för att spola rent i chakrasystemet. Vattnets energi fungerar nämligen så som dess fysiska form gör.

Navelchakrat

Här ser jag ett litet foster som ligger kvar sedan tidigare. Det kommer från ett tidigare liv, får jag veta. Irene hade i det livet länge längtat efter ett barn men det dog som litet foster. Barnet hade ännu ingen själ men hennes stora längtan och sorg efter att förlora det har gjort att hon har låst fast energin efter fostret i sitt navelchakra. Energin är dock bara hennes egen och är inte sammankopplat med någon eller någonting annat. Jag får veta att det här ska inte jag ta bort utan det behöver Irene göra själv. Ett sätt att göra det på är att visualisera ett litet foster i det här chakrat som hon sedan löser upp. På så vis frigörs energin. Jag fyller på med helande energi från blå rosen.

Halschakrat

Jag hör sång även här. Hennes själ älskar verkligen sång, får jag till mig. Något som alla själar gör har jag förstått. Energin är fin här men jag upplever en utbuktning på chakrat. Det är bara spår efter något som hänt i tidigare liv får jag veta. Jag tar vindens ande till hjälp att blåsa igenom energi och räta ut chakrat igen. Jag fyller på med energi från blå rosen även här.

Precis som med vattnets energi så kan man använda vindens energi på samma vis som dess “fysiska form”, om ni förstår vad jag menar.

Magchakrat

Här är det rent och fint. Ingenting som behöver göras.

Sammanfattning av en drakes liv

Irenes själ är en riktig sångfågel och, som sagt, hon har en drakes liv. Wow! Jag fann en hel del i hennes chakran som behövde åtgärdas. Dock inget allvarligt. Det verkar som om hon har förmågan att samla på sig både egna och andras bekymmer som tynger ner henne. Det förefaller som om det har pågått under flera liv. Hennes själ önskar nu att hon får in mer glädje i livet.

Min uppfattning är att vi ofta följer mönster i vårt beteende från liv till liv. I Irenes fall verkar det som att hon tar på sig alldeles för mycket av andra människors problem. Våra problem är ofta livsläxor och dem måste vi bära själva. Livsläxor är våra själars sätt att växa och utvecklas för att förstå och kunna hantera känslor. Tar vi det ifrån våra medmänniskor tar vi också ifrån dem deras själars möjlighet att växa. Det kan dock vara svårt att stå vid sidan om men vi kan stötta varandra genom våra problem utan att ta problemen (livsläxorna) ifrån dem.

Att få in glädje i livet har mycket större påverkan på våra liv än vi kan ana. Glädje helar och läker vår fysiska kropp liksom energikroppen och även vårt sinne. Därför vill Irenes själ få in mer glädje i hennes liv. Precis som vi alla behöver som hon påpekade.

Irenes eller en drakes livs upplevelser

Under hela healingen upplevde jag mycket fysiska känslor. Direkt när du började fick jag tryck över mina tinningar och ögon, ont i huvudet och tryck över näsan. Jag kände som ett tappande på mina ben, som om någon tog mig på benen. En konstig känsla vid rotchakrat upplevde jag också.

Jag satt och blundade som i meditation och då brukar jag känna som om någon tar i mitt hår, det fick jag nu också. Ibland lystes små bilder upp såsom ett kors, bubblor i olika storlekar, gula bollar och gult nät. Kanske det kom i samband med healingen av solarplexus. Hjärtchakrat lyste upp, förmodligen i samband med healingen där.

Sedan kom det fler bilder med mera till mig; träd, grenar, siffran 11, småfolket, riddare och ett slott (med tanke på draken, fniss, Åsas kommentar)

Jag tänker på drakar och såg en man på en häst som hade en ring med en turkos i. Människor som återförenas och kramas. (Kanske samma människor som jag såg i Irenes pannchakra.) Jag har även tryck över bröstet och får kalla händer och armar.

Spännande att hon själv tänker på drakar i samma stund som jag får veta att hon ursprungligen är en drake så här får vi följa en drakes liv.

Uppföljningssamtal med en drake och hennes liv

I varje nytt möte med en ny själ så får jag till mig information på olika vis. Det kanske inte alltid klingar an direkt hos den jag healar men det kan komma en aha upplevelse vid ett senare tillfälle. Därför kan det vara bra att spara sina anteckningar från healingen och ta fram dem igen vid ett senare tillfälle. Kanske man då förstår det man inte genast förstod. Det är också viktigt att förstå att vårt språk är väldigt begränsat vilket gör att det inte alltid är så lätt för den andliga sfären att kommunicera med oss och få fram sitt budskap. Många gånger har det de visar och säger ett symboliskt värde.

Irenes själ

Irene kände inte igen sig i hennes själs glädje över att städa och feja. Det kan dock vara en symbolisk betydelse. Vi kan städa på många olika vis. Hon frågar mig vad själen är och vad den står för. Kortfattat förklarade jag det så här.

Själen är vårt ursprungliga jag som enbart består av energi. Många själar väljer att leva på jorden i fysisk form som människa för att utvecklas. Genom olika livsläxor lär sig själen att hantera känslor och på så vis sina relationer till andra. När själen går ner i en människa går den ner i hjärtchakrat varifrån energin sedan sprider sig och startar upp övriga chakran i kroppen. Den dagen vi dör lämnar vi kroppen samma väg genom hjärtchakrat.

Själen är vårt ursprungliga jag men under våra liv på jorden får vi lära oss något annat. Att vårt jag är vår fysiska kropp och vår hjärna. På så vis tappar vi kontakten med vår själ. Personliga drag följer med från liv till liv och hör alltså samman med själen. Men i samband med att vi tappar kontakten med vår själ förlorar vi fotfästet för vi vet inte längre om vi finns. För att veta att vi existerar behöver vi sätta oss i relation till de andra runt omkring oss och det gör vi genom att få bekräftelse. Vi behöver alla bekräftelse för att veta att vi finns. På så vis bygger vi upp ett ego. Egots bekräftelse är inte våra personlighetsdrag som följer vår själ. Den här skillnaden är viktig att förstå.

Hjärtchakrat

Irene berättar att hon tidigare har hört att hon har kopplingar till drakar på Andromeda. Där kom draken in i bilden igen vilket är mycket vanligt. Mönster kommer ofta igen på något sätt eller i någon form. Drakens känsla att den känner sig instängd kunde Irene relatera till så till vida att hon kan känna sig instängd ibland. Det här är en ganska tydlig spegling att det yttre speglar det inre, i det här fallet. Om hon kan lösa mysteriet med taggen så kommer draken inte längre känna sig instängd och då kommer troligtvis inte heller Irene känna sig instängd heller.

Orsaken till taggen att det har hänt något i hennes barndom bekräftar hon. För att bli av med taggen i hjärtchakrat behöver Irene acceptera och förlåta det som har varit för att den energin inte längre ska vara fastlåst. Förlåtelse i det här fallet handlar inte om den andra personen utan om henne själv. Det finns dock flera jobbiga händelser som hon har gått igenom, berättar hon. Hon trodde att hon hade förlåtit, släppt och gått vidare men eftersom taggen sitter kvar finns det något som fortfarande gör ont. Om hon kan tänka på händelsen och den är lika oviktig som att tänka på något vardagligt så har den ingen betydelse. Men om den fortfarande rör upp känslor inombords så är hon fortfarande fast i den energin. Det är inte alltid så lätt att kunna acceptera, då kan samtal med någon annan ha stor betydelse.

Kronchakrat

Irene bekräftar också att hon tar lätt på sig andras bekymmer. Ett gammalt mönster kan vara svårt att bryta men det här kan vara Irenes stora livsläxa i det här livet. Genom att förstå att vi har olika läxor att gå igenom för att växa andligen så kan det vara lättare att låta andra få genomlida sina egna problem. Det betyder inte att vi bara ska titta på. Vi får och kan stötta varandra men inte ta över problemen.

Hon frågar mig om vad själen menar med en bror och brödraskap. Eftersom hon inte har någon bror i det här livet handlar det troligtvis om en bror i ett tidigare liv, såvida hon inte har en annan nära vän eller släkting som är som en bror. Att det kom upp i det här sammanhanget handlar troligtvis om att det är en person där hon har tagit på sig hans problem. Brödraskap kan indikera att det inte rör sig om en biologisk bror utan mer om känslan av brödraskap med personen.

Pannchakrat

Folkmassan som jag såg i det här chakrat kunde Irene inte relatera till annat än att hon har tidigare sjungit i kör. Jag tror dock inte att det har med detta att göra. Däremot hennes egna bild av människor som kramar om varandra som hon såg under själva healingen kan hänga samman. Min personliga tanke är att det kan vara människor som sjunger av glädje och omfamnar varandra som efter något jobbigt, av lättnad. Eftersom jag uppfattade orden the world gäller det troligtvis hela världen.

Navelchakrat

Spåren av fostret jag såg skrämde Irene lite grann. Hon har tidigare fått höra om ett tidigare liv där hon hade blivit våldtagen som 14-åring vilket hade lett till ett barn som sedan dött. Hela den historien hade varit jobbig för Irene att ta in. Hon var nu rädd att detta hängde samman. Det är dock inte säkert. Det här gällde inte ett barn utan ett foster. Den kvarvarande energin berodde på kvinnans saknad och längtan efter barnet. Kanske hänger det ihop så till vida att det här är ett efterföljande liv där saknande efter det döda barnet gjorde att hon nu längtade så starkt efter ett barn.

Varje gång man gör en sådan här healing eller regression av något slag så får vi till oss det som vi för stunden behöver veta och klarar av. Vid nästa tillfälle kan det sedan komma mer information som hänger samman med det vi tidigare fått till oss. En livsläxa som vi inte har lärt oss i detta livet tar vi med till nästa liv. Händelsen blir troligtvis inte densamma men läxan som sådan är densamma.

Vill du prova på healing? Kontakta mig på mejl till asa.danielsongrimpe@gmail.com

Våra själars eteriska ursprung varierar mycket. Många gånger ser jag varelser från myternas och sagornas värld. De existerar på riktigt men i eterisk form.

I de gamla sagorna om drakar berättas det att en drake kan förvandlas från att vara ett hot till en respekterad varelse genom helande kraft. Genom att läka de sår och smärtor som plågar draken kan den återfå sitt ursprungliga lugn och harmoni.

På samma sätt kan vi köpa aktier och Customer Relationship Management (CRM) som levande varelser som behöver helande och omsorg för att växa och blomstra. Genom att investera tid och energi i att förstå marknaden och ta kloka beslut kan vi hjälpa aktierna att nå sin fulla potential. Likaså kan vi genom att använda ett effektivt CRM Sverige -system stärka och vårda våra relationer med kunderna för att skapa en stark och långsiktig affärsverksamhet.

Genom att kombinera kraften i helande, omsorg och klokhet kan vi skapa en balanserad och hållbar framgång på både personliga och affärsmässiga plan. Som drakens liv kan också aktier och CRM-systemet uppleva en transformation och utveckling genom rätt sorts vård och uppmärksamhet. Med fokus på helande och tillväxt kan vi bygga en stark och lönsam framtid.