Det här är fortsättning på berättelsen om Isis och Helios. Minnet som kom till mig för flera år sedan känns mer aktuellt än någonsin och kan ge oss svar på vilka vi är. I samband med att minnet kom till mig fick jag veta en del om deras liv. Var handlingen utspelar sig vet jag inte men när jag har läst om Atlantis är min känsla att det var där de levde. Tidsmässigt har jag fått veta att den här händelsen var för ca 10 000 år sedan. Men eftersom de hade evigt liv kan de ha levt på jorden i fysisk form väldigt länge innan dess. Har du inte läst förra inlägget än så läs det först.

Fortsättning på Isis och Helios

Historien om Isis och Helios var en händelse som utspelade sig för länge, länge sedan i människans barndom. Flera av våra gudasagor
har sitt ursprung härifrån. Legender som har levt vidare i folkmun. Oavsett sanningshalten i historien, har den en hel del att säga oss.
Det som hände mellan Isis och Helios startades av en liten grupp människor som hade låtit sinnena ta överhanden. De glömde helt
bort varför de befann sig på Jorden och lät sig helt fångas av njutningen.

Man började störa sig på de andra människorna som fortsatte skapandet. I och med det föddes skammen i deras hjärtan. Skammen över att de hängav sig åt njutningen enbart. Samtidigt kunde de inte sluta. Det var som om de inte längre var herrar över sitt eget beteende eller sina egna handlingar. Skammen i kombination med växande behov av njutning gjorde att de alltmer störde sig på de andra människorna, som ständigt påminde dem om deras brister. De började istället planera hur de skulle kunna få med sig de andra på deras linje. En plan började ta form.

Isis och Helios, som var de mest förnäma skaparna, blev deras måltavlor. Om de kunde få över dem så kanske alla andra skulle gå på deras linje istället. Tillsammans var Isis och Helios för starka så de måste säras. De kom på att de kunde låtsas att Atos och Isis var förälskade och om de kunde få Helios att tro på dem, skulle han lämna Isis. Då kunde de få över honom. Därefter skulle det bli lättare att få över Isis också. På så vis kanske de kunde lyckas med sin plan. Hur det sedan gick med den planen vet vi redan.

Våra sinnen

En grundläggande orsak till att vi över huvud taget finns här på Jorden är för att vi ska få uppleva allt med våra sinnen. Som själar
består vi enbart av energi och har inte möjlighet att se, känna, höra, och smaka, vi bara är. För att få uppleva något med sinnena måste vi
ha känslor. Att hantera känslor är svårt. Framför allt starka känslor som tar över allt sans och förnuft. Innan vi som själar valde att leva
som människor på Jorden kunde vi inte ens ana hur svårt det kunde vara och vad följden av det skulle bli.

Att fortsätta skapelsen som människa med alla sinnen som man har tillgång till, blir dock en helt annan sak. När du kan höra vårfåglarnas kvittrande eller sommarbrisen som susar i trädkronorna. Att få känna den mjuka pälsen på en katt som spinner i knät eller den hårda
barken på den gamla eken. Det friska, svala vattnet som rinner över kroppen i bäckens vattenfall eller solens varma strålar som värmer
dig efteråt. Att få känna smaken av det söta äpplet eller den saftiga, solmogna tomaten.

Lyckan och glädjen över allt man har skapat och kan skapa. Det är något helt annat än att veta att det är så. Skapandet kan då ta sig helt andra uttryck. Det är som om konstnären skulle kunna gå in i sin egen tavla och måla den inifrån.

Reinkarnationen startas

Det som inträffade i berättelsen om Isis och Helios är starten på våra liv som reinkarnerande själar. På ett själsligt plan bestämdes det
att vi alla behöver lära oss att hantera de känslor som kan komma upp och som kan ta över och styra våra handlingar innan vi återigen tar
upp själva skapelsen på Jorden. Om och om igen ska vi leva olika liv för att gå igenom hela spektret av känslor och dess uttryck. Vi måste
helt enkelt lära oss att förstå dem och kunna hantera dem på ett annat plan. Tar vi bort dem helt, tar vi även bort möjligheten att som
själar få uppleva allt i fysisk form med alla sinnen. Hela vitsen med varför vi ville leva i fysisk form försvinner då helt.

Fortsättning på Isis och Helios

Under flera tusen år har vi reinkarnerat och levt många olika liv. Under tiden har antalet själar mångdubblats. Helios sista reinkarnerande liv var som den siste utvalde Inkan Huáscar. Därefter har han levt i en högre dimension för att hjälpa både oss och Moder Jord. Ännu så länge finns enbart några få platser på Jorden där människor lever i högre dimensioner för att stötta och hjälpa oss andra.

Isis själ, som blev mycket sargad, har levt i själarnas boning under lång tid innan hon började reinkarnera. Hon har även tillbringat liv på annan planet. De har allt sedan dess inte levt tillsammans på Jorden igen i fysisk form. Men, det är sagt mig att de återigen ska leva tillsammans och återigen skapa på jorden.

Vårt ursprung

Jorden vi skapade har tagit mycket stryk under processen. I människans framfart har vi tappat bort vårt ursprung. I och med det har
mycket av den forna skapelsen gått förlorad. Det är dags att vi alla blir upplysta så att vi återigen kan skapa och återställa Jorden i dess
forna glans.

Vårt ursprung som skapare på jorden kan återigen bli sann.

Because we live in a world where many of us are beginning to question our own truth. About the origin of man and why we are here. I want to share a memory from a past life that I have received. The memory came to me when I asked my inner self why I stop everything I try as soon as I get good enough. I quickly acquired three past lives that all involved evil sudden death. The last memory came a little later with the same theme but this time the memory was very intrusive and really hard. It is about Isis and Helios.

Whether the memory came to me based on my question or whether it is a collective memory, I do not know. But it gave me a lot of answers about who we are. Those of you who have read my book recognize the story. I divide it into two parts. Today you get the actual memory of that life and the explanations about it. The rest will come at the next opportunity.

Isis and Helios

I’m in a cave. It’s cold, damp and dark here. I’m on the floor and it hurts everywhere. The man who is my life and my love has locked me in here. Abused me. I do not understand anything. By now, Isis’ eyes had adjusted to the darkness. The cave was quite large and empty. Her entire body shook from both shock and cold. She didn’t understand anything and wondered what happened.

Isis was dazed and had trouble gathering her thoughts. She thought she had been lying there for days wondering where he was.
At the same time, she both feared and wished that he would return. The desire to find out why he hit her was strong. To understand
what was going on. But the fear that he would continue to beat her before she could gather herself was overwhelming.

Life together

Isis and Helios had lived side by side for a long time. Together with a few hundred other individuals, they had continued with the divine creation here on Earth. Everything had gone as planned and they had lived in harmony with Mother Earth and everything around them. The the small group cooperated with each other and lived in symbiosis with the nature around them. Life was pleasant and everyone enjoyed themselves to the fullest. Isis and Helios were the first souls born. God’s first attempt to create life from his life. After that, more and more came.

God’s creation

They were all involved in the creation of the physical world. It was an amazing time to see everything take shape. They could follow the changes up close and see how the various creations came and went. The only thing missing was the opportunity to experience it all on site. To be part of creation. An idea began to take shape and it was decided to create man so that as spiritual beings they could live in physical form. Then they would be able to experience everything with their own senses, while continuing the creation in place. It was a brilliant idea.

Life on earth

None of the people had any idea how long they had lived on Earth. Time is irrelevant when you have eternal life. They were constantly creating new fruits and crops to enjoy, beautiful places to visit, and animals of all kinds to cuddle with or just enjoy. They lived a lustful life. Over time they had discovered pleasure and what it meant. It was the enjoyment that to an ever greater extent guided the continued creation of humans. There really was no limit to what they could come up with. Isis’ greatest joy and pleasure was being able to create in nature together with Mother Earth and Helios. He was her twin soul, her opposite.

Etheric life

In connection with God discovering that he could invert the light and thus produce an opposite image, life began to take shape. Twin souls are opposites and mirror each other. During the time on Earth, the lives of Isis and Helios had been tied together more and more. The feelings they had to each other as physical beings were strong. As souls they could perceive it, but they had never been able to feel it or realize how itcould be. Lately, however, Helios had not been quite the same.

The conflict

Their deep conversations became fewer and Isis’s feeling that he was staying away grew stronger every day. She saw that some of the others around her were looking a little strange, but she assumed they also saw that there was something different about Helios. The others chatted a bit among themselves, but Isis was too busy with her creation to think much of it other than that it would surely pass.

Atos, one of the other men in the group, had started to approach her. He seemed most curious and asked questions about her creation. It was widely known that Isis was the absolute best of them in creation. She knew the others thought she was absolutely amazing in her creation, so she mostly took all his questions as a compliment. For several days his courtship and his never-ending stream of questions went on.

Just before Helio’s mind was changed, Athos approached Isis and whispered in her ear that he wanted to be as good as her and asked if she would help him. He laughed a little embarrassed as he said that. Isis turned to him, she also laughed a little embarrassed and happily said that of course she could. In the next moment, out of the corner of her eye, she saw Helios charging towards them.

Anger and hatred are brought to life

With a couple of long steps he was there. Tossing Athos aside, he grabbed Isis’ long blonde hair and bent her head back. He stared down into her blue eyes with his black ones. It literally erupted with rage from his eyes. He slapped her hard in the face and dragged her to a nearby cave. She managed to see that Athos was still lying on the ground, terrified. The others also looked completely taken. What was it really that was going on? Isis understood nothing.

She didn’t know how long she had been in the cave. It felt like days. Helios had been inside a couple of times. Sometimes yelled at her and sometimes muttered. In between, he had both hit her and kicked her. In the distance she had been able to hear some voices but she had not been able to make out whose or what had been said. Everything had been a blur. Helios storms into the cave again.

I moan and try to speak but have trouble getting the words out. Everything in my body aches and I have difficulty forming my mouth. If only I can find out why he’s so angry. I have never experienced anything like this before. Hardly ever any anger at all. His energies feels completely different, broken in some way. These thoughts had time to go through my head before he reached me where he once again grabbed my hair
and started hitting me. Hard, hard! Everything goes black.

Sequel to Isis and Helios

This is the sequel to the story of Isis and Helios. The memory that came to me several years ago feels more relevant than ever and can give us answers to who we are. In connection with the memory coming to me, I learned a little about their lives. Where the action takes place I don’t know but after reading about Atlantis my feeling is that is where they lived. In terms of time, I have been told that this event occurred about 10,000 years ago. But since they had eternal life, they may have lived on earth in physical form for a very long time before that. If you haven’t read the previous post yet, read it first.

Sequel to Isis and Helios

The story of Isis and Helios was an event that took place long, long ago in the infancy of man. Several of our legends of gods comes from here. Legends that have lived on in the vernacular. Regardless of the truth of the story, it has a lot to tell. What happened between Isis and Helios was started by a small group of people who had let their minds get the better of them. They completely forgot why they were on earth and let themselves be completely caught up in the pleasure.

They began to get angry of the other people who continued the creation. A shame was born in their hearts. The shame that they only engaged in pleasure. At the same time, they could not stop. It was as if they were no longer masters of their own behavior or actions. The shame combined with a growing need for pleasure made them increasingly resentful of other people, who constantly reminded them of their shortcomings. Instead, they began to plan how to get the others to their line. A plan began to take shape.

Isis and Helios, who were the most prominent creators, became their targets. If they could get them over, maybe everyone else would toe their line instead. Together Isis and Helios were too strong so they needed to be separate. They thought they could pretend that Athos and Isis were in love and if they could get Helios to believe them, he would leave Isis. Then they could get him over. After that it would be easier to get over Isis as well. That way, they might be able to succeed with their plan. We already know how that plan turned out.

Our senses

A fundamental reason why we are here on Earth at all is so that we can experience everything with our senses. As souls we consist solely of energy and do not have the ability to see, feel, hear, and taste, we just are. In order to experience something with the senses, we must have feelings. Dealing with emotions is difficult. Above all, strong emotions that take over all sense and reason. Before we as souls chose to live as humans on Earth, we could not even imagine how difficult it could be and what the consequences would be.

To continue creation as a human being with all the senses that one has access to, however, becomes a completely different matter. When you can hear the spring birds chirping or the summer breeze rustling through the treetops. To feel the soft fur of a purring cat on your lap or the hard bark of the old oak. The fresh, cool water that flows over the body in the waterfall of the stream or the warm rays of the sun that warm
you afterwards. To feel the taste of the sweet apple or the juicy, sun-ripened tomato.

The happiness and joy of everything one has created and can create. It is something quite different from knowing that it is so. Creation can then take on completely different expressions. It is as if the artist could enter his own painting and paint it from within.

The reincarnation is started

What occurred in the story of Isis and Helios is the beginning of our lives as reincarnating souls. On a spiritual level, it was decided
that we all need to learn to deal with the emotions that may arise and that may take over and control our actions before we again take
up creation itself on Earth. Again and again we must live different lives to go through the whole spectrum of emotions and their expressions. We have to simply learn to understand them and be able to deal with them on a different level. If we remove them completely, we also remove the possibility that we as souls get to experience everything in physical form with all senses. The whole point of why we wanted to live in physical form then disappears completely.

Sequel to Isis and Helios

For thousands of years we have reincarnated and lived many different lives. The number of souls has multiplied during that time. Helio’s last reincarnating life was as the last chosen Inca Huáscar. Since then he has lived in a higher dimension to help both us and Mother Earth. So far there are only a few places on Earth where people live in higher dimensions to support and help the rest of us.

Isis’s soul, which was greatly wounded, lived in the abode of souls for a long time before she began to reincarnate. She has also spent life on another planet. Since then, they have not lived together on Earth again in physical form. But, I am told that they will once again live together and once again create on earth.

Our origin

The earth, we created, has suffered a lot in the process. In the progress of man, we have lost our origins. And with that much of the former creation has been lost. It is time for us all to become enlightened so that we can once again create and restore the Earth to its former glory.