Jag ber om ursäkt att det inte har kommit ut något nytt inlägg de senaste veckorna. Det beror på att jag har börjat med healingen igen och ville presentera den första berättelsen för er. Den första healingen jag kommer dela med er kommer från Lena Moberg. Hon kom till mig redan för ett år sedan och bad om hjälp. Eftersom båda healingarna tydligt hänger samman presenterar jag dem båda två här. Inklusive det uppföljningssamtal jag numera har någon vecka efteråt. Här finns ett tydligt budskap till Lena från hennes själ om en önskan om att följa hennes livsväg. Något vi alla bör göra.

Första healingen

När jag närmar mig dig får jag först till mig att du är sluten som en mussla. Jag får be dig att öppna upp och släppa in mig så att jag kan hjälpa dig. När du öppnar upp upplever jag som en fin park och ett tivoli.(Tänk på att det jag ser och får till mig är mycket symboliskt i.) Jag frågar hur du vill ha min hjälp och då visar du mig ett tivoli som har stängt för länge sedan. Du är i behov av renovering (healing) och energi. Du vill att jag börjar med att fylla dig med energi från Plejadernas blåa ros. Därefter vill du att jag börjar med ditt hjärtchakra och fortsätta nedåt.

Hjärtchakrat

Du visar mig en trött och sliten tivoli häst, sedan havet och därefter ser jag hur du går omkring, till synes håglös, i ditt tivoli. Du berättar att du känner dig trött och gammal och irrar mest omkring. Jag berättar för dig (min själ säger till din själ) att du är inte äldre eller mer sliten än någon annan. Nu är det tid att vakna upp, ta vara på alla erfarenheter sedan några tusen år tillbaka. All kunskap och alla insikter ska vara till gagn för oss för våra kommande liv. Väck upp ditt tivoli och börja spela igen, säger jag. Jag frågar hur jag kan hjälpa dig och du svarar att du behöver energi, hela du. Vi kommer därför fram till att jag fyller hela dig med energi från stjärnorna, månen, solen, Moder Jord, vattnet och vinden. Då kan du disponera energin så som du själv vill. Jag går vidare.

Magchakrat

Du visar mig havet igen. Efter ett tag förstår jag att du har en stark koppling till havet. Att du tidigare har levt i nära anknytning till havet och även i havet som en havslevande individ. Du visar mig detta för att du, Lena, ska förstå ditt ursprung, din dragning till havet. Jag säger till dig att du är här nu för att hjälpa till med uppstigningen. Jag fortsätter.

Navelchakrat

Återigen visar du mig havet och din håglöshet. Du visar mig många liv som kvinna där du levt på mannens villkor, fött många barn (vilket du inte tyckt om själsligen även om du har haft mycket kärlek för alla dina barn). Du visar att du själsligen känner dig utpumpad. Jag förstår nu att du består till stor del av vattnets energi. En energi som till stora delar stagnerat. Vattnets energi är den tyngsta. För att du ska känna det lättare ska du jobba med solen, månen, vinden och stjärnorna för att få balans. Jag fortsätter.

Rotchakrat

Det här chakrat är kopplat till vattnets energi och här flyter dina energier som de ska. Det har hjälpt dig att hålla igång då rotchakrat är sammankopplat med kronchakrat och hela chakrasystemet. Jag fortsätter.

Kronchakrat

Det här chakrat ser också fint ut. Du visar mig en val som tittar mot stjärnhimlen. Jag tror det är du i ett tidigare liv. Kanske ditt första på jorden. Din själ älskar filmen om Pi. Titta på den och känn samhörigheten med din själ. Jag fortsätter.

Pannchakrat

Du visar mig igen hur du som val älskade att titta på den klara natthimlen med månen och stjärnorna. Det är så du kan finna balansen mellan energierna i din kropp, både i den fysiska och den eteriska kroppen. Jobba med månens och stjärnornas energier. Jag fortsätter.

Halschakrat

Du visar mig otaliga liv, en del långa, andra korta. Du har bragts om livet på alla möjliga vis. En del har varit korta men du har också haft långa liv. Du visar att du är trött, därav din håglöshet. Jag säger till din själ att din håglöshet inte sitter i den fysiska formen utan du och din själ måste jobba på att få balans i energierna. I balansen finner man harmonin och med den kommer lyckan. Alla fysiska former kan stråla av lycka.

I ditt fall har jag mer fått undervisa din själ för att du själv ska lära dig att jobba med din egen lycka. Du är nu fylld av energi i hela din bubbla. Jag fick rensa bort lite slaggprodukter från navelchakrat i övrigt ingenting. Du ska lära dig att jobba med energierna i din kropp, att finna balans mellan de olika energierna. Allt som din själ visade mig finns en symbolik i. Försök att förstå den där finner du många svar. Jag fick inte fram några låsningar från tidigare liv.

Andra healingen (att följa sin livsväg)

Först är det tyst som om ingen är där så jag kallar på dig. Efter en liten stund hör jag en svag röst som säger, jag är så vilsen. Vi börjar kommunicera. Jag frågar varför du känner dig vilsen och hur jag kan hjälpa dig. Det är lite rörigt det du säger som om du själv inte vet. Du säger att det kändes bra i början efter förra healingen men sedan var det som om du tappade vägen. Du återkommer hela tiden till att du känner dig vilsen. Jag frågar igen vad jag kan göra för dig och vi kommer fram till att jag ska gå igenom dina chakran igen och att jag ska börja med kronchakrat.

Kronchakrat

Jag ser ljus, fin energi i chakrat. Du visar mig först en sjöhäst och sedan flera. Återigen är det kopplat till havet. Jag känner att din kärlek till havet är enormt stor och själs längtan att få hjälpa allt levande i haven är väldigt stor. Prova att följa den vägen. Här finns inget behov av rening eller energipåfyllning.

Pannchakrat

Du har en fin klarblå energi här. Mitt i chakrat ser jag som en rund liten sten som jag frågar om jag kan ta bort och det kan jag. Jag frågar varför den är där men du svarar bara att det är gammalt och förlåtet. Jag känner att jag ska fylla på med ny energi från Plejadernas blåa ros efter att jag tagit bort stenen.

Halschakrat

Du pratar om en sångfågel och berättar för mig att alla själar älskar sång. Vibrationerna som skapas under sång är så helande och renande. Du säger att alla borde sjunga. Du säger också att du har så mycket att dela men att du först måste komma på din väg.

Hjärtchakrat

Återigen visar du mig en val,  först en fysisk val, sedan en eterisk. Du älskar verkligen det här djuret, dess kraft men samtidigt dess smidighet, säger du. Liksom att du älskar att slå med stjärten. Din själsliga vilsenhet, sorg och håglöshet hänger ihop med människans rovdrift av haven och alla dess invånare men framför allt valarnas. Om du kan finna ett sätt i ditt nuvarande liv som på något vis kan hjälpa haven, om så bara  “med en droppe i havet” , säger du, så skulle det betyda så mycket för dig själsligen.

Magchakrat

Det här chakrat kan du lika gärna hoppa över, säger du. Allt är bra här.

Navelchakrat

Du ska använda kraften och kreativiteten som har sitt ursprung i detta chakra. Här finns en eldfängd energi som du kan utnyttja till att göra stordåd. Här finns den kvinnliga urkraften, använd den. Det behöver du, säger du.

Rotchakrat

Du har väldigt fina energier överlag i din kropp, i synnerhet är vattnets energi väldigt fin som porlar genom ditt  chakrasystem. Balanserna mellan energierna i din kropp är bättre nu än för ett år sedan men du behöver arbeta ännu mer med de höga blå energierna.

Det förefaller som att din själ väntar på att du ska finna vägen att hjälpa allt levande i haven på något vis. Att du ska använda din kraft till detta. När du funnit den vägen kommer du inte längre känna dig vilsen, det här är din själs väg. Energimässigt ser alla dina chakran väldigt bra ut. Fina, klara energier. Jag behövde inte heller fylla på så mycket som sist. Energin och kraften finns där.  Du behöver bara använda  den på rätt sätt för rätt ändamål.

Uppföljningssamtalet

Det finns en väldigt tydlig röd tråd i de båda healingarna, nämligen havet och Lenas kärlek till det.Valen som dyker upp redan i första healingen känner Lena väldigt väl igen sig i. Känslan var lite som att komma hem när hon först fick till sig det. Hon förstår sorgen, den känslan och ensamheten. Vi sätter en parallell till dagens valar som inte längre är så många på jorden. Den ensamheten har Lena känt i sitt liv. En vilsenhet om vem hon egentligen är. Hon har svårt att hitta gemenskap med människorna runt omkring sig. Det finns även en rädsla i att förlora de som kommit henne nära. Valar och människor levde i symbios med varandra en gång i tiden. Kanske grundar sig Lenas rädsla ur en djup sorg som sträcker sig ända till sitt ursprung som val. De allra flesta av oss har levt flera liv som människa på jorden, men vi har ett ursprungligt liv. Många jag har fått se så här långt har ett ursprungligt liv i eterisk form. I Lenas fall förefaller det vara ett val i fysisk form.

En annan känsla som Lena hade med valen är att den är stor, tung och osmidig. Den behöver stora hav för att känna sig fri. I havet är dock valen varken stor, tung eller osmidig. Kanske är Lenas känsla förknippad med den mänskliga kroppen. Om hennes ursprungliga liv ligger henne väldigt nära och det är den hon känner sig som så kan man förstå om hon har de tankarna om sig själv, eller känslan. Ett val på torra land.

Lenas livsväg

Vi bör alla följa vårt hjärta, vår själs väg, i livet. Lenas själ har genom healingen tydligt visat att hennes väg är genom att stödja och hjälpa haven och allt som finns i haven. Det behöver inte vara ett dagligt arbete men på något vis stötta haven och dess invånare. Lena berättar att efter första healingen har hon börjat sända energi till haven.

Vi pratar även om vilsenheten som hennes själ visar för mig under den andra healingen. Att hon är vilsen på grund av att hon inte lever sitt liv efter hjärtats (själens) val. Lena undrar hur själen kan känna sig vilsen. Själen speglar Lenas känslor och det liv hon lever just nu. Mycket av det som visar sig och sägs under en healing finns mycket symbolik i. Symboliken ska hjälpa oss att förstå helheten. Förstå vilka vi är, var vi kommer ifrån och vart vi borde sträva. Det Lena behöver göra för att må bättre i sitt liv är att lyssna mer inåt, känna efter vad magkänslan säger och våga gå den vägen. Hon behöver känna in på vilket sätt hon kan bistå haven och dess invånare på bästa sätt. Att skicka energi och healing till haven är jättebra men det finns något mer hon kan göra, något hennes själv vill.

Hopp inför framtiden

Lena berättar även om en hopplöshet inför framtiden, att hon upplever att de flesta människor har tappat hoppet på en ljus framtid. Jag vet dock att det finns många själar på jorden idag som jobbar för att sprida ljuset. Jag är en av dem. Men för att Lena ska hitta sitt hopp igen behöver hon bli bättre på att följa sin väg. Genom att inte göra det går hon emot sin själs önskan och då mår man inte bra. Det samhälle som vi har skapat begränsar oss oerhört mycket. Vi lever i tron att vi är fria, lever i en fri värld med fria val och möjlighet att yttra sig och påverka sin vardag. De allra flesta lever dock med bojor, väldigt begränsat, för vi har skapat så mycket regler att vi har begränsat oss själva. Vi är alla med att upprätthålla dessa regler också genom att vi talar om för varandra vad som är okej och inte utifrån samhällets regler. Istället borde vi alla bli bättre på att lyssna inåt till vår egen röst. För vi är alla unika individer och fungerar inte likadant som alla andra. Det gör oss begränsade. Det gör också att vi inte kan följa vår inre röst. Följ din och stötta varandra att göra detsamma. Då kommer ännu fler hitta hoppet om en ljus framtid.

Själen har alltid ett syfte med det liv man lever just nu. Genom att lyssna inåt på ditt eget hjärta följer du den väg din själ önskar.